Korunka Memorare, pochádzajúca z Filipín, je mariánska pobožnosť, ktorá je v mnohých ohľadoch podobná ružencu. Pri Korunke Memorare sa používa špeciálny ruženec, ktorý má sedem desiatkov, pozostávajúcich z  jedenástich zrniek. Namiesto odriekania Zdravasov sa na každom zrnku modlí Memorare. Na rozdiel od ruženca, pri ktorom sa rozjíma o  tajomstvách života nášho Pána, pri Korunke Memorare sú jednotlivé desiatky venované konkrétnym prosbám adresovaným Panne Márii. Korunka sa zakončuje rovnakými záverečnými modlitbami ako ruženec, a pridáva sa k nim ešte mariánska antifóna Zdravas’, Kráľovná. Korunka Memorare, aj keď je pomerne málo známou modlitbou, predstavuje mimoriadne účinný spôsob, ako spoznať moc modlitby Memorare prostredníctvom toho, že budeme pokorne a oddane prosiť našu nebeskú Matku o  Božie milosti a  pomoc pre náš svet a všetkých ľudí, čo na ňom žijú, osobitne tých, ktorí to najviac potrebujú.

Modlitba Memorare

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Túto modlitbu nájdete v brožúrke Expresná novéna Matky Terezy, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.