Milosrdný Bože, ty si priateľ života. Stvoril si tento svet a zveril si nám ho, aby sme sa oň starali a užívali jeho dobrá. V túto hodinu ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil, ako aj za to, čo nám neustále dávaš.  S úplnou dôverou, že nás nenecháš samotných ani vo chvíľach ťažkých skúšok, ťa prosíme: Buď s nami v tomto čase, keď sa mnohých z nás zmocnil strach, keď sa bojíme o svoje zdravie, robíme si starosti o životy tých, čo sa nakazili, a obávame sa budúcnosti. Žehnaj všetkých mužov a ženy, ktorí sa starajú o blaho svojich blížnych v týchto dňoch a týždňoch: verejných predstaviteľov, lekárov a ošetrovateľov a všetkých, ktorí tvrdo pracujú na tom na spoločnom dobre pre všetkých. Drahý Bože, v tejto chvíli Ti odporúčame aj zosnulých, ktorí sa stali obeťami nákazy, ako aj všetky obete vojny a teroru, hladu, chorôb a všetkých foriem ľudskej biedy. Zmiluj sa nad nimi, voveď ich do svetla svojej láskyplnej prítomnosti a daj im radosť z toho, že môžu byť s tebou. O to ťa prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý žije s tebou a Duchom Svätým a dáva nám večný život. Amen.

Tip na knihu: Kde je Boh vo svete koronavírusu?