Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec, na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Nepoškvrnená Panna, Matka Božia, oroduj za nás.
Nepoškvrnená Panna, útecha zarmútených, oroduj za nás.
Nepoškvrnená Panna, Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.

Svätá Rafka, dar z nebies, oroduj za nás.
Svätá Rafka, poslušná Duchu Svätému, oroduj za nás.
Svätá Rafka, láskavá vychovávateľka, oroduj za nás.
Svätá Rafka, príkladná učiteľka, oroduj za nás.
Svätá Rafka, vzor rozlišovania, oroduj za nás.
Svätá Rafka, vzor sily, oroduj za nás.
Svätá Rafka, učiteľka umiernenosti, oroduj za nás.
Svätá Rafka, zrkadlo poslušnosti, oroduj za nás.
Svätá Rafka, vzor čností, oroduj za nás.
Svätá Rafka, vzor modlitby, oroduj za nás.
Svätá Rafka, ctiteľka Kristových rán, oroduj za nás.
Svätá Rafka, patrónka trpiacich, oroduj za nás.
Svätá Rafka, hrdinská vo svojej obete, oroduj za nás.
Svätá Rafka, trpezlivá vo svojej chorobe, oroduj za nás.
Svätá Rafka, obdivuhodná vo svojej sile, oroduj za nás.
Svätá Rafka, obraz trpiaceho Krista, oroduj za nás.
Svätá Rafka, ukrižovaná spolu s Pánom, oroduj za nás.
Svätá Rafka, poznačená šiestou ranou, oroduj za nás.
Svätá Rafka, svetlo Libanonu, oroduj za nás.
Svätá Rafka, sláva Rádu maronitov, oroduj za nás.
Svätá Rafka, sprievodkyňa zblúdených, oroduj za nás.
Svätá Rafka, útecha zarmútených, oroduj za nás.-
Svätá Rafka, pomoc v skúškach, oroduj za nás.
Svätá Rafka, patrónka beznádejných situácií, oroduj za nás.
Svätá Rafka, zem, ktorá uzdravuje, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty si v svätej Rafke dal svetu žiarivý príklad hrdinských čností, daj nám milosť napodobňovať ju a na jej príhovor nám daj zakúšať tvoju milosrdnú lásku. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Svätá Rafka: Kvet Libanonu, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.