Pápež František pridal 1. mája 2021 do litánií nasledujúce invokácie: Ochranca Vykupiteľa, Služobník Krista, Služobník spásy, Posila v ťažkostiach, Patrón vyhnancov, Patrón utrápených, Patrón chudobných.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás.
Preslávny potomok Dávida, oroduj za nás.
Svetlo patriarchov, oroduj za nás.
Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás.
Ochranca Vykupiteľa, oroduj za nás.
Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás.
Pestún Božieho Syna, oroduj za nás.
Starostlivý ochranca Krista, oroduj za nás.
Služobník Krista, oroduj za nás.
Služobník spásy, oroduj za nás.
Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás.

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás.
Jozef najčistejší, oroduj za nás.
Jozef najmúdrejší, oroduj za nás.
Jozef najmocnejší, oroduj za nás.
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás.
Jozef najvernejší, oroduj za nás.

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás.
Milovník chudoby, oroduj za nás.
Príklad robotníkov, oroduj za nás.
Ozdoba domáceho života, oroduj za nás.
Ochranca panien, oroduj za nás.
Opora rodín, oroduj za nás.
Posila v ťažkostiach, oroduj za nás.
Útecha ubiedených, oroduj za nás.
Nádej chorých, oroduj za nás.
Patrón vyhnancov, oroduj za nás.
Patrón utrápených, oroduj za nás.
Patrón chudobných, oroduj za nás.
Patrón umierajúcich, oroduj za nás.
Postrach zlých duchov, oroduj za nás.
Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Ustanovil ho za pána svojho domu.
A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa: Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Túto i ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.