Modlitba Mária pomôž
Mária pomôž teraz, pomôž v žiali čo dobre znáš, pomôž Matka v Teba dúfať, milosrdná nedaj zúfať.
V trápnom žiali pomoc nemám, posilni ma lebo klesám. Kde už človek nedá pomoc, tam najväčšia je Tvoja moc.
Kde bieda najsilnejšia, tam Tvoja pomoc najistejšia. Kde upadá nádej , sila, ukáž že si Matka milá.
Vrúcne modlitby TY čuješ, nikdy ich nezavrhuješ. Vyslyšaná prosba vrúcna, lebo Ty si Matka mocná.
Ó Mária, pomôž teraz, pomôž v žiali čo dobre znáš, pomôž Matka v Teba dúfať, milosrdná nedaj zúfať. AMEN