Modlitba Mária pomôž
Mária, pomôž teraz, pomôž v žiali, čo dobre znáš,
pomôž, Matka, v teba dúfať,
Milosrdná, nedaj zúfať.
V trápnom žiali pomoc nemám, posilni ma, lebo klesám.
Kde už človek nedá pomoc, tam najväčšia je tvoja moc.
Kde bieda najsilnejšia, tam tvoja pomoc najistejšia.
Kde upadá nádej, sila, ukáž, že si Matka milá.
Vrúcne modlitby ty čuješ, nikdy ich nezavrhuješ.
Vyslyšaná prosba vrúcna, lebo ty si Matka mocná.
Ó, Mária, pomôž teraz, pomôž v žiali, čo dobre znáš,
pomôž, Matka, v Teba dúfať,
Milosrdná, nedaj zúfať.
Amen.