1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Priveď nás, Pane Ježišu, k úprimnej láske k tebe a k pevnému rozhodnutiu nasledovať tvoj príklad, aj keď by to pre nás znamenalo nespravodlivé odsúdenie.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Prosíme ťa, Panna Mária, pomôž nám prijať naše kríže a niesť ich so statočnosťou, ako to urobil tvoj Syn.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, pomôž nám nachádzať silu v tvojej nekonečnej láske a vstávať vždy, keď padneme.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Matka Božia, pomôž nám prijať bolesť a utrpenie, ktoré nás v živote stretávajú, a buď nám vždy oporou.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, nauč nás byť ochotní pomáhať iným tak, ako Šimon Cyrenejský pomohol Ježišovi.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, daj nám odvahu byť ako Verónika, ktorá odvážne a láskavo zmiernila tvoje utrpenie.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, udeľ nám vytrvalosť a silu prekonať naše slabosti a po tvojom vzore znovu vstať, aj keď nás premáhajú.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, nauč nás potešovať tých, čo trpia, a byť znakom tvojej lásky vo svete.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, pomôž nám prekonať naše hriechy a poklesky, aby sme mohli stále kráčať po ceste k tebe.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie: Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, daj nám silu odhodiť všetky putá hriechu a egoizmu, aby sme slobodne mohli nasledovať tvoj príklad.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, daj nám odvahu prijať naše vlastné kríže a byť ti verní aj v najťažších chvíľach života.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie: Pán Ježiš umiera na kríži

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, pomôž nám pochopiť veľkosť tvojej obety na kríži a prijímať tvoju lásku s vďačnosťou a oddanosťou.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane, daruj nám nehynúcu nádej aj v tme dnešnej doby a požehnaj nás vierou vo víťazstvo života nad smrťou, ktoré nám prinieslo tvoje zmŕtvychvstanie.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

V. Klaniame sa ti kriste a dobrorečíme ti.
R. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Panna Mária, pomôž nám prijímať Božiu vôľu so srdcom plným dôvery a oddanosti aj vo chvíľach, keď nám cestu neosvetľuje plamienok nádeje.

(chvíľa ticha)

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
R. Aj nad dušami v očistci.

Amen.

Tipy na knihy: Krížová cesta odpustenia, Krížová cesta: Uzdravenie našich rán, Odprosujúca krížová cesta rodičov, Kalvária lásky