Modlitba za manželku

Ďakujem Ti, Pane za svoju ženu, za naše prvé stretnutie, za požehnanie na sobáš, za dôverné a intímne chvíle, ktoré môžeme spolu prežívať, za všetku našu lásku.

Ďakujem Ti za jej telo, za jej dušu, za to, že si rozumieme.

Ďakujem Ti za zázrak, ktorý nám umožňuješ prežívať, za život, ktorý vznikol, za rast a prvý plač našich detí.

Ďakujem Ti za naše krehké šťastie, za to čo je a nemuselo byť.

Pane, daj, aby sme sa milovali bez pokrytectva, aby sme sa spoločne s Tebou prikláňali k dobru, aby sme viac ako osobný prospech hľadali prospech druhého.

Pane, daj, aby naša láska bola pokorná a láskavá, aby bola trpezlivá, keď všetko nie je tak, ako by sme si priali, aby bola ohľaduplná v chorobe, v starostiach, v zlej nálade.

Pane, daj, aby sme boli k sebe navzájom dobrotiví a milosrdní, aby sme boli veľkodušní a zhovievaví jeden k druhému, aby sme si vedeli odpúšťať aj najväčšie chyby a hriechy, aby sme vedeli vždy znova začínať, čakať a dúfať.

Pomáhaj nám, Bože. Prebývaj u nás. Buď v každom z nás. Amen.

Tip na knihu: Moc manželových modlitieb