Modlitba s vierou

Tvoj priateľ sa ocitne vo väzení, pretože sa hlási ku Kristovi. Modlíš sa, aby Pán Boh nejako zasiahol, vtom na dvere niekto zaklope a za nimi sa ozve hlas tvojho priateľa. Je to azda iba sen? Ako sa cítili prví kresťania, keď sa modlili za Petra, ktorý bol vo väzení? Očakávali, že sa stane zázrak? A čo my? Očakávame, že Boh odpovie na naše modlitby? Veríme mu?

Pomôcky

1. Biblia pre každého účastníka (aj Stará zmluva)
2. Vytlačený pracovný list pre každého (na stiahnutie TU) + ceruzka + guma
3. Hodinky

STRETNUTIE

Úvodná modlitba

(dĺžka a forma závisí od skupiny)

Aktivita (10 min.)

Ako deti sme radi dostávali vianočné darčeky. Mnohí z nás sa na ne tešia aj doteraz.

Diskusia:

1. Spomínaš si na darček, po ktorom si veľmi túžil? Čo to bolo?
2. Dostal si ho nakoniec? Ako si sa cítil, keď si ho dostal (alebo keď si ho nedostal)?
3. Existuje niečo, o čom si celý život sníval, čo by si chcel získať alebo dosiahnuť?
4. Stalo sa to skutočnosťou? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?

Vovedenie do témy (5 min.)

Všetci máme v živote rôzne očakávania. Keď niekoho o niečo prosíme, napr. o dar, naše očakávania sa zväčšujú s prichádzajúcim dňom, keď by sme ho mali prijať. Keď očakávame niečo od seba samých (čo sa v živote stáva často), sme sklamaní, keď sa naše očakávania nenaplnia.

Diskusia:

1. Čo očakávaš od Boha, keď sa modlíš?
2. Je podľa teba správne od Boha niečo očakávať? Ako áno, prečo? Ak nie, prečo?

Tip na knihu: Odvážny rok + CD: O2H

Štúdium, skúmanie (25 min.)

Prečítajte si nasledujúce citáty. (Pre každý oddiel vyber iného účastníka.)
Skutky 12,1-5
Skutky 12,6-9
Skutky 12,10-14
Skutky 12,15-17

Je to fascinujúci príbeh. Keď sa prvotná Cirkev ocitla pod paľbou prenasledovania, v modlitbe na kolenách volala k Pánovi. V tomto prípade sa veriaci modlili za Petra, ktorý sa ocitol vo väzení.
Neskôr uvidíme, že ich reakcia na Petrovo vyslobodenie nebola v zhode s ich aktívnym postojom pri modlitbe.

Otázky na diskusiu:

1. Ako zasiahol Herodes voči veriacim? Postavil sa proti Cirkvi a niektorých ľudí aj mučil. Minimálne jedného dal popraviť – apoštola Jakuba.
2. Ako sa snažil umlčať Petra? Uvrhol ho do väzenia.
3. Ako podľa verša 4 zareagovala Cirkev? Bez prestania sa zaňho modlila.
4. Čo podľa teba očakávala Cirkev, že sa stane?
5. Čo myslíš, ako intenzívne sa veriaci modlili?
Možno ste nemali člena rodiny vo väzení kvôli tomu, že je kresťanom, ale určite sa už niekto z vašich blízkych ocitol v ťažkej životnej situácii.

Otázky na diskusiu:

1. Mohol by si nám povedať o takejto situácii?
2. Ako závažnosť tej situácie ovplyvnila intenzitu tvojich modlitieb?
3. Čo si očakával, že Boh urobí?
4. Ako Boh odpovedal na tvoju prosbu?
5. Čo sa stalo v príbehu opísanom v Skutkoch? (Anjel Petra zázračne vyslobodil, vyviedol z väzenia a viedol na miesto, kde bola zhromaždená Cirkev.)
6. Ako reagovali veriaci? Všimnite si najmä verše 14-16. (Boli prekvapení, dokonca neverili tomu, čo im povedalo dievča.)

Nezabudnite, že to boli tí istí ľudia, ktorí sa horlivo modlili za Petra. Možno vám napadne otázka – ak neverili zázraku, ktorý sa stal pred ich očami, načo sa vlastne modlili? Prekvapilo ich, že Boh vypočul ich modlitby.

Praktická aplikácia (25 min.)

Možno sa na ich postoji zasmejeme, ale ako často sa my modlíme s tým, že na 100 % veríme, že nám Boh odpovie?

Otázky na diskusiu:

1. Keď sa za niečo modlíte, do akej miery ste presvedčení o tom, že Boh bude konať pre vaše dobro?
2. Prekvapilo vás niekedy, keď Boh na vašu prosbu odpovedal? Prečo ste boli prekvapení: kvôli nedostatku viery? kvôli malým očakávaniam? kvôli nevere?
3. Čo myslíte, prečo máme sklon pochybovať o Bohu? Ak si nemyslíme, že Boh odpovie na naše prosby, prečo sa potom modlíme?
4. Je potrebné zmeniť vaše očakávania pri modlitbe? Prečo je pre vás ťažké modliť sa s dôverou a istotou?

Niekedy ľahko zabúdame nato, že Boh koná pre naše dobro. Nemusí to byť vždy podľa našich predstáv, ale môžeme si byť istí, že Boh chce naše dobro. Keď sa modlíme, mali by sme veriť, že to, o čo prosíme, sa naozaj stane. Apoštol Jakub vo svojom liste 1:7 hovorí, že človek, ktorý pochybuje, sa podobá nestabilnej vlne a nemôže očakávať, že od Boha niečo dostane. Inými slovami, ak sa modlíme, očakávajme, že Boh bude konať! On chce v našich životoch konať a odpovedať na naše prosby.

Prv než sa začnete modliť, popros niekoho, aby prečítal Jeremiáša 29:11-13. Citát si môžete prečítať aj viackrát spoločne nahlas.
Boh v tomto úryvku hovorí, že ak ho budeme hľadať, nájdeme ho. Keď sa budeme modliť, vyslyší nás a bude konať pre naše dobro. To je jeho prísľub.
Dnes sa budeme modliť a očakávať, že Pán Boh zasiahne.

Modlitba s vierou

Poznámka: Nasledujúca aktivita si vyžaduje istú dávku dôvery medzi členmi skupiny. Ak sa ti zdá, že to v tvojej skupinke tak nie je, môžeš vynechať posledný krok aktivity.

Krok 1

Ceruzou napíš veci, o ktorých veríš, že by ti Boh dal. Možno to, aby si mal s ním hlbší vzťah, alebo aby sa obrátil tvoj neveriaci kamarát. Možno túžiš po tom, aby ti Pán dal väčšiu múdrosť v tom, ako vychádzať s rodičmi, súrodencami alebo priateľmi. Zapíš si svoje potreby. Dnes sa za ne budeš modliť.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Krok 2

Prečítaj si svoj zoznam. Veríš, že Boh môže a chce v týchto oblastiach konať? Skutočne veríš, že sa tieto situácie zmenia? Ak pochybuješ, že Boh túto vec zmení, vygumuj ju zo svojho zoznamu. Neboj sa byť úprimný.

Krok 3

Modli sa za jednotlivé body na zozname s vierou, že Boh na tvoje prosby odpovie, pretože chce pre teba dobre.
Poznámka: Daj ľuďom cca. 10 minút na modlitbu.

Krok 4

Posuň svoj papier človeku po pravej ruke. Bude sa chvíľu modliť za tvoj zoznam a posunie ho ďalej, až sa ti papier znovu vráti.
Poznámka: Vysvetli ľuďom o čo pôjde: že ostatní členovia skupiny sa budú modliť za ich prosby. Ak niekto napísal osobnú prosbu a nechce, aby ju iní videli, môže si na ďalší papier napísať zoznam zvyšným prosieb, ktoré je ochotný posunúť ďalej.
Sleduj čas. Pokyn na posunutie papiera dávaj každé dve-tri minúty. Ak je skupina príliš veľká, alebo ak nemáte dosť času, môžeš ju rozdeliť na menšie skupinky. Pri rozdeľovaní môžeš zohľadniť napr. aj pohlavie – dievčatá budú mať väčšiu slobodu dať svoj zoznam prečítať dievčatám než chlapcom a naopak.
Ak chceš, počas modlitby môžeš pustiť pomalé chválové piesne.

Tip na knihu: Milosrdný rok + CD: Milosrdne

Záverečná modlitba (2 min.)

Na záver vyber jedného člena skupiny, ktorý touto modlitbou ukončí stretnutie.

Pane, veríme, že odpovieš na naše prosby,
a to podľa svojej vôle a pre naše dobro.
Ďakujeme ti, že keď sa modlíme, môžeme sa modliť s úplnou istotou a dôverou.
Vieme totiž, že nás miluješ a chceš pre nás to najlepšie.
Pane, ty si zachránil Petra v beznádejnej situácii,
Preto ti s dôverou zverujeme svoje prosby.
Ďakujeme ti, že počuješ naše modlitby a odpovieš na ne. Amen.

Zdroj: animator.sk