Stigmy sú jedným z najzvláštnejších fenoménov v katolíckej cirkvi za posledných niekoľko storočí. Ak ešte neviete, stigmy sú nadprirodzený jav, pri ktorom sa na tele človeka zázračne objavujú Kristove rany z umučenia a smrti. Niektorí svätí trpeli aj takzvanými neviditeľnými stigmami, v ktorých pociťujú Kristovo utrpenie, ale bez telesných znakov.

Tu je 6 vecí, ktoré ste možno nevedeli o tomto neuveriteľnom fenoméne:
1) Prvé stigmy pochádzajú z 13. storočia
Nie sú známe žiadne správy o stigmách pred ich prijatím sv. Františkom z Assisi v 13. storočí. Počas dlhšieho obdobia cirkevných dejín nikto o stigmách nepočul a teraz je to niečo, čo mnohí ľudia údajne zažívajú, čo nás privádza k ďalšiemu bodu.

2) Odvtedy sa k stigmám prihlásili stovky ľudí
Aj keď nie sú známe žiadne prípady stigiem pred svätým Františkom z Assisi v 13. storočí, odvtedy sa našli stovky ľudí, ktorí tvrdili, že stigmy dostali zázračne. Je ťažké pochopiť, prečo Boh môže začať konať novým spôsobom a niektorí ľudia berú túto skutočnosť ako argument proti nadprirodzenému charakteru prinajmenšom väčšiny stigiem (väčšinou ich vnímajú skôr ako napodobňovanie než zázrak).

3) Aspoň jeden stigmatik sa priznal, že to predstieral
A áno, aspoň jeden významný stigmatik verejne priznal, že to predstieral. Magdalena de la Cruz bola františkánska sestra v Španielsku v 16. storočí, ktorá roky tvrdila, že zázračne dostala stigmy. Bola slávna a všeobecne považovaná za žijúcu sväticu, hoci sv. Ignác z Loyoly (zakladateľ jezuitov) ju vnímal podozrievavo. Na konci svojho života, keď ochorela, priznala, že jej stigmy boli falošné. Bola súdená a uznaná vinnou inkvizíciou, ktorá ju odsúdila na pokánie do konca života v jej kláštore.

4) Približne 85 % stigmatikov tvoria ženy
Toto číslo môže byť trochu staré (je ťažké nájsť aktuálne štatistiky o tomto fenoméne, ale podľa štúdie zo začiatku 20. storočia z 321 dovtedy známych stigmatikov z 13. storočia len 41 z nich boli muži. Napriek tomu niektoré z najznámejších prípadov boli muži, ako napríklad svätý František z Assisi a svätý páter Pio.

Tip na knihu: 365 dní s Pátrom Piom

5) Svätý Páter Pio mal stigmy 50 rokov a študovalo ho viacero lekárov
Pravdepodobne najznámejším novodobým prípadom stigiem, ktorý bolo možné preskúmať vo svetle modernej vedy, boli stigmy sv. Pátra Pia. Prvýkrát ich dostal ako mladý muž v roku 1911 vo veku 24 rokov. Správy o jeho stave sa začali šíriť po celom svete v roku 1919. Od 20. do 50. rokov 20. storočia skúmali a študovali jeho rany viaceré skupiny lekárov a vedcov s rôznymi závermi. Hoci všetci súhlasili s tým, že rany boli skutočné, nedokázali jednoznačne určiť, či boli zázračné, prirodzené alebo si ich spôsobil sám. Cirkev sa však dostatočne uspokojila s dôkazmi o tom, že Páter Pio bol úprimný, že ho pápež svätý Ján Pavol II. v roku 2002 kanonizoval.

6) Svätá Katarína Sienská mala neviditeľné stigmy
Slávna svätica zo 14. storočia prvýkrát dostala normálne viditeľné stigmy, keď mala 28 rokov. Pokorne však na seba nechcela upozorňovať, a tak požiadala Boha, aby odstránil fyzické rany a zároveň zachoval rovnaké fyzické utrpenie. Údajne to urobili aj iní svätí.

Zdroj: Churchpop