Modlitba za priateľov

Ježiš, pred tebou sa skláňam a odprosujem ťa,
ak som svojimi hriechmi mnohých pomýlil na ceste za tebou.
Chcem ťa chváliť za to, že mám možnosť vidieť, aký som,
a že sa len z tvojej milosti ešte stále mám rád
a dávam blížnym to, čo som na sebe zakúsil od teba
pri každej svätej spovedi,
v Eucharistii
a v tvojom slove.

Ďakujem ti, že som pochopil, že moje hriechy nie sú na moju potupu, ale na spoznanie, aký som ľahko zraniteľný,
a to najdôležitejšie – tak veľmi od teba závislý.

Zvelebujem ťa, že si mi dal milosť viac uveriť tebe než svojim hriechom,
uvedomiť si, že si nemám zbytočne špiniť srdce cudzími slabosťami.
Naopak, že mám žehnať a priťahovať mnohých k tebe,
hovoriac aj o svojich pádoch, ktorých si sa ty oslávil tým, že sa ukázala tvoja moc nad smrťou.

Vďaka, že si ma tak nádherne stvoril
a dal si mi priateľov, v ktorých môžem nachádzať teba, môjho Pána a Spasiteľa. Amen.

Tip na knihu: Štyri lásky