Modlitba po krste

Modlitba č. 1

Dobrotivý Bože, nebeský Otče, ktorý si zo svojej čírej milosti dal tomuto dieťatku v Krste
svätom účasť na kúpeli znovuzrodenia, ďakujeme Ti za to úprimne a srdečne. A prosíme Ťa
pokorne, dávaj mu aj naďalej svojho Ducha Svätého, aby verilo v Ježiša Krista, nasledovalo Ho
ustavične cestou spravodlivosti, udatne bojovalo proti každému hriechu a raz s nami a so všetkými,
ktorí sú v Krista pokrstení, mohlo dosiahnuť spásu a večný život. Amen.

Tip na knihu: Sviatosť krstu

Modlitba č. 2

Ďakujeme Ti, večný Otče nebeský, že nezabúdaš na svoje sľuby, ale ich ustavične a verne
plníš. I teraz si učinil novú zmluvu s týmto dieťatkom a uistil ho, že mu budeš Otcom. Prosíme Ťa,
daj mu svojho Svätého Ducha, aby pod Jeho vedením rástlo v milosti a múdrosti, posilňovalo sa na
duchu, slúžilo Ti v neustálej svätosti a príkladným životom Ťa chválilo tu a zvelebovalo aj tam až
naveky. Amen.