Ježišu, vieme, že si dobrotivý a že si za nás vydal svoje Srdce. Je korunované tŕním a našimi hriechmi. Vieme, že i dnes za nás prosíš, aby sme nepadali do hriechu. Ježišu, prosíme ťa, ochráň nás od hriechu! Skrze svoje Božské Srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali. Nech zmizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Ukáž nám svoju lásku! Milujeme ťa a túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom pastiera chránil od hriechu. Príď do každého srdca, Ježišu. Klop, klop na naše srdce – trpezlivo a neúnavne. Sme uzavretí, pretože sme ešte nepochopili tvoju lásku. Klop neustále a daj, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdce aspoň vtedy, keď rozjímame nad tvojím utrpením, ktoré si za nás podstúpil. Amen.

Tip na knihu: Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu