Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov, aby si ich urobil rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: „Poď a nasleduj ma!“

Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov do svojej žatvy a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať „áno“ Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne spásy. Amen.

Oss Romano, 13. februára 1987

Tip na knihu: Modlitby za kňazov