Milosrdný Bože, prosíme ťa, vyslyš naše pokorné modlitby a pozri s láskou na nás, tvoje utrápené deti. Svet sa zdá byť plný utrpenia a chorôb, no my dôverujeme v tvoju moc uzdraviť a oslobodiť nás. Prosíme ťa, dotkni sa našich tiel aj duší svojou uzdravujúcou rukou, aby sme pocítili tvoju prítomnosť a uzdravenie vo všetkých aspektoch nášho života. Pomôž nám odstrániť všetky prekážky, ktoré nám bránia žiť plnohodnotný život v tvojej milosti. Nech sa naše utrpenie stane príležitosťou pre hlbšie spojenie s tebou a nech naše srdcia naplní pokoj a radosť zo znovuzískanej slobody v tvojej láske.

Panna Mária, Matka milosrdenstva, obraciame sa na teba so skromnou prosbou o tvoju pomoc v našom úsilí o uzdravenie a oslobodenie. Sme presvedčení, že tvoja nebeská ochrana a materská láska sú nám vždy k dispozícii. Prosíme ťa, aby si nás posilnila vo chvíľach slabosti a zmätenosti, aby sme sa mohli zamerať na cestu uzdravenia a slobody, ktorú nám náš Pán ponúka. S dôverou sa utiekame pod tvoju ochranu, Matka naša, a prosíme ťa, aby si nás sprevádzala svojou nekonečnou láskou a nežnou starostlivosťou. Nech naše srdcia neustále horia pre Krista a nech naše životy svedčia o tvojej milosti a prítomnosti vo svete. Amen.

Tip na knihu: Modlitby za uzdravenie a oslobodenie rodín