Modlitba za chorého člena rodiny

Pane Ježišu! Maj s nami láskavo milosrdenstvo! Dopustil si na nás kríž choroby. My ho vďačne príjmame zo svätých rúk Tvojich, ale Ťa vrúce prosíme, nech nás pominie tento kalich, uspokoj sa Pane náš láskavý, doterajšími starosťami a obavami a vráť nám zdravie môjho (mojej) ……. . Je to Tvoja vôľa a Tvoj príkaz, aby sme uzatvárali manželstvá a zakladali rodiny a je iste aj Tvoja najväčšia radosť požehnávať rodiny, v ktorých panuje láska, svornosť a zákon Tvoj. Žehnaj nás teda, Pane a daj nám veľkú milosť zdravia, od ktorého závisí spokojnosť a šťastie rodiny!

Všemohúci Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý si ochotne uzdravil syna pohanského predstaveného, keď si videl vieru otcovu a lásku k jeho dieťaťu, úpenlivo Ťa prosím, uzdrav láskavo nášho chorého (chorú), veď Ty si naša najistejšia nádej a pomoc a jedine Tebe veríme a v Teba dúfame. Ochotne Ti sľubujeme, že za zdravie rodinky svojej Ti budeme povďační a budeme sa usilovať zaslúžiť si Tvoje milosti a dobrotu svedomitým plnením najsvätejšej Tvojej vôle.

Pane Ježišu, buď nám milostivý, vráť zdravie rodiny. Amen.

Tip na knihu: Modlitby za chorých a trpiacich