Modlitba sv. Jána Pavla II. k Panne Márii Guadalupskej

Jedna z prvých modlitieb, ktoré napísal Karol Wojtyla ako pápež, je práve modlitba k Panne Márii Guadalupskej. Krátko po tom, ako bol 22. októbra 1978 svätý Ján Pavol II. zvolený za pápeža, pripravil plány na svoju prvú apoštolskú cestu. Malo to byť v Mexiku na konci januára, len niekoľko krátkych mesiacov po zvolení do jeho pontifikátu.

Mal tam veľa vystúpení a prejavov, vrátane krátkej púte do svätyne, v ktorej sa nachádza pôvodný obraz Panny Márie Guadalupskej severne od Mexico City. Tam sa na chvíľu zastavil, aby predniesol svoju modlitbu k Panne Márii.

Ó, Nepoškvrnená Panna, Matka pravého Boha a Matka Cirkvi! Ty, ktorá z tohto miesta dávaš najavo svoju zhovievavosť a ľútosť všetkým, ktorí ťa prosia o ochranu; vypočuj modlitbu, ktorú ti adresujeme so synovskou dôverou, a predlož ju u tvojho Syna Ježiša, nášho jediného Vykupiteľa.

Matka milosrdenstva, Učiteľka skrytej a tichej obety, Tebe, ktorá prichádzaš v ústrety nám hriešnikom, zasväcujeme v tento deň celé svoje bytie a všetku našu lásku. Zasväcujeme Ti aj svoj život, našu prácu, naše radosti, naše slabosti a naše smútky.

Daj nášmu ľudu mier, spravodlivosť a prosperitu, pretože do tvojej starostlivosti zverujeme to, čo máme a všetko, čím sme, Panna Mária a Matka. Chceme byť úplne tvoji a kráčať s tebou po ceste úplnej vernosti Ježišovi Kristovi v Jeho Cirkvi; drž nás vždy svojou milujúcou rukou.

Panna Guadalupská, Matka Ameriky, modlíme sa k tebe za všetkých biskupov, aby viedli veriacich po cestách intenzívneho kresťanského života, lásky a pokornej služby Bohu a dušiam.

Prihováraj sa u Pána, aby vzbudil hlad po svätosti v celom Božom ľude a udelil hojné povolania kňazov a rehoľníkov, silných vo viere a horlivých rozdávateľov Božích tajomstiev. Udeľ našim domovom milosť lásky a úcty k životu v jeho počiatkoch, s rovnakou láskou, s akou si počala vo svojom lone život Božieho Syna.

Preblahoslavená Panna Mária, Matka spravodlivej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby boli vždy jednotné, a žehnaj výchovu našich detí. Naša nádej, zhliadni na nás so súcitom, nauč nás neustále ísť k Ježišovi a ak padneme, pomôž nám znovu vstať, vrátiť sa k Nemu, vyznaním svojich chýb a hriechov sviatosťou pokánia, ktorá dáva pokoj duši.

Prosíme Ťa, udeľ nám veľkú lásku ku všetkým svätým sviatostiam, ktoré sú znakmi, ktoré nám Tvoj Syn zanechal na zemi. Tak, najsvätejšia Matka, s pokojom Božím v našom svedomí, so srdcom oslobodeným od zla a nenávisti, budeme môcť priviesť do všetkého skutočnú radosť a pravý pokoj, ktoré k nám prichádzajú od tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Bohom Otcom a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Pápež zázrakov – Ján Pavol II.