Modlitba na celý deň

Drahý Pane, prosím pomôž mi mať na pamäti, aký rozdiel prinášaš do môjho života, keď si na Teba nájdem ráno čas ako svoju prioritu. Prebuď moje telo a môjho ducha každý deň túžbou stretnúť sa s Tebou a počuť, ako mi hovoríš slová povzbudenia, uistenia a múdrosti priamo do srdca, keď sa pripravujem na deň, ktorý ma čaká. V mene Ježiš, Amen. (Traci Miles)

Tip na knihu: Nebezpečné modlitby