Modlitba za mamu

Modlitba č. 1

Pane Ježišu,

odovzdávam ti v modlitbe svoju pozemskú mamu. Požehnaj ju všetkým nebeským duchovným požehnaním a daruj jej do srdca hlboký pokoj.

M – Prosím ťa, daj, aby správne využívala moc, ktorú si jej v našej rodine zveril. Nech si uvedomí vplyv, ktorý má jej konanie na celý zvyšok rodiny. Mama je tá, ktorá nás drží pokope; daj jej preto silu, aby to robila s odvahou a láskou.

A – Ukáž jej, že aj vďaka materstvu sa stáva ženou, akú si ju stvoril. Nedovoľ, aby okolitý svet so svojimi nikdy sa nekončiacimi požiadavkami narušil tvoj obraz v jej vnútri. Daruj jej slobodu a istotu vo všetkom, čo robí a každý deň ju nanovo posilňuj v úlohe, ktorú si jej zveril.

M – Pomôž jej stávať sa čoraz viac podobnou Panne Márii. Požehnaj moju mamu múdrosťou, pokorou, rozvahou, obetavosťou a ostatnými vlastnosťami, ktoré mala tvoja mama v plnosti. Daj, nech po vzore Panny Márie plní Božiu vôľu a zachováva tvoje slová vo svojom srdci.

A – Pane, prosím ťa, daruj mojej mame obrovský aplauz vo večnosti. Jej práca je tu na zemi tak málo oceňovaná a mnohokrát dokonca zosmiešňovaná. Uisti ju, že tvoje meradlo úspechu je iné a vynahraď jej v nebi všetky slzy, bolesti a trápenia, ktoré ako mama prežívala.

A ešte niečo, Pane. Postaraj sa o moju mamu po všetky dni jej života a nakoniec ju priveď do svojho nebeského kráľovstva.

O to ťa prosím v tvojom mene,
amen.

Modlitba č. 2

Úprimnú vďaku prijmi, Pane,

za to, že MAMA vravieť komu mám.

Za chvíle Tebou požehnané,

čo s mamou denne prežívam.

Úprimnú vďaku prijmi, Bože,

za lásku, čo cítiť smiem.

Že odpustiť vie neposlušnosť,

zlé slovko nikdy nepovie.

My chválime Ťa, dobrý Bože,

že každá mama svojim deťom

vždy naporúdzi, blízko je

na cestách týmto Tvojím svetom.

Že aj keď sily nestačia,

snaží sa a nehľadí na seba

a na to, aby ozaj šťastná bola,

nikdy jej veľa netreba.

Ďakujem, Pane, za mamu moju

a myslím to úprimne.

Veď predsa niet človeka iného,

čo by viacej stál pri mne.

S Tebou, Pane, a s mamou mojou

istotu mám pre každý deň.

A verím, že neskončí sa tento vzťah,

čo nie je iba krásny sen.

Prosím, Bože, za mamičky,

za oteckov, za rodiny.

Za tie deti, čo niečo im chýba,

nech v Tvojej veľkej láske, dobrote

napraví sa táto chyba.

Uč nás všetkých, Bože dobrý,

pamätať to veľké prikázanie,

že milovať treba Teba,

ctiť si blížnych, ktorých máme

a lásku dávať. Vypočuj nás Pane.

Amen