Modlitba za mamu

Úprimnú vďaku prijmi, Pane, za to, že MAMA vravieť komu mám.

Za chvíle Tebou požehnané, čo s mamou denne prežívam.

Úprimnú vďaku prijmi, Bože, za lásku, čo cítiť smiem.

Že odpustiť vie neposlušnosť, zlé slovko nikdy nepovie.

My chválime Ťa, dobrý Bože, že každá mama svojim deťom vždy naporúdzi, blízko je na cestách týmto Tvojím svetom.

Že aj keď sily nestačia, snaží sa a nehľadí na seba a na to, aby ozaj šťastná bola, nikdy jej veľa netreba.

Ďakujem, Pane, za mamu moju a myslím to úprimne.

Veď predsa niet človeka iného, čo by viacej stál pri mne.

S Tebou, Pane, a s mamou mojou istotu mám pre každý deň.

A verím, že neskončí sa tento vzťah, čo nie je iba krásny sen.

Prosím, Bože, za mamičky, za oteckov, za rodiny.

Za tie deti, čo niečo im chýba, nech v Tvojej veľkej láske, dobrote napraví sa táto chyba.

Uč nás všetkých, Bože dobrý, pamätať to veľké prikázanie, že milovať treba Teba, ctiť si blížnych, ktorých máme a lásku dávať. Vypočuj nás Pane. Amen.

Tip na knihu: Rodičovské skratky