Modlím sa za Ukrajinu

Bože pokoja, tvoj prorok Izaiáš sľúbil, že meče sa premenia na pluhy a matka tvojho Syna, Mária, vyhlásila, že mocní budú porazení a pokorní povýšení.

Navštív ukrajinský ľud: Osloboď ich od strachu, násilia, útokov, zranení , zničenia a smrti a daj im odvahu, solidaritu a spojencov v hodine ich zraniteľnosti a smútku.

Obráť srdcia tých, ktorí sa uchyľujú k vojne a invázii. Posilňuj ruky všetkých, ktorí sa snažia zastaviť konflikt, obnoviť poriadok a presadzovať spravodlivosť. A z tejto nebezpečnej chvíle urob príležitosť, aby Duch Svätý ukázal tvojmu svetu, aká je cena konfliktov, a že sa navzájom potrebujeme.

V Kristovi, našom Pánovi, ktorý šiel na smrť kvôli našej nenávisti a vstal z mŕtvych, pretože naša nenávisť nikdy nie je silnejšia ako tvoja nezlomná láska. Amen.

Biskup Keneth Nowakowski z ukrajinskej Katolíckej cirkvi

Tip na knihu: Moc modlitby v ťažkých časoch