Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätý František Saleský, oroduj za nás.
Svätý František, verný obranca katolíckej viery, oroduj za nás.
Svätý František, vzor svätosti, oroduj za nás.
Svätý František, nežný pastier duší, oroduj za nás.
Svätý František, apoštol lásky, oroduj za nás.
Svätý František, prorok pokory, oroduj za nás.
Svätý František, vzor miernosti, oroduj za nás.
Svätý František, učiteľ Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý František, ochranca rodín, oroduj za nás.
Svätý Františku, patrón novinárov, oroduj za nás.
Svätý František, naša opora v ťažkostiach, oroduj za nás.
Svätý František, odvážny svedok Kristovej lásky, oroduj za nás.
Svätý František, mocný orodovník vo všetkých našich potrebách, oroduj za nás.
Svätý František, svätý biskup, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý František Saleský,
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Všemohúci Bože, svätý František Saleský ťa oslávil celým svojím životom; daj, aby sme ťa na jeho príhovor viac milovali, aby nás ani smrť, ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Tip na knihu: František Saleský: Posol Božej múdrosti