V modlení vytrvajme

Je zaujímavou pripomienkou, aká veľká časť Písma svätého sa zaoberá modlitbou.
Buď v poskytovaní príkladov, uvádzaní pokynov do platnosti, alebo vyslovovaní prísľubov. Sotva otvoríme Bibliu, čítame: „potom začali ľudia volať meno Pánovo“. A keď sa chystáme zavrieť ten zväzok knih, nachádzame v ňom Amen naliehavej prosby. Príkladov je mnoho. Tú nájdeme zápasiaceho Jakoba – tam zase Daniela modliaceho sa trikrát za deň – a Davida, ktorý celým svojím srdcom volá k svojmu Bohu. Na vrchu vidíme Eliáša, vo väzení Pavla a Silasa. Máme množstvo príkazov a nespočetne prísľubov. Čo nás to učí, ak len nie posvätnu dôležitosť a potrebnosť modlitby? Môžeme si byť istí, že čokoľvek Boh postavil takto do popredia v Písme, zamýšľa, aby bolo viditeľné aj v našich životoch. Ak povedal tak veľa o modlitbe, je to preto, že vie, ako veľmi ju potrebujeme. Tá nevyhnutnosť je taká hlboká, že pokiaľ nebudeme v nebi, nesmieme prestať v modlitbe. Nič ti nechýba? Potom sa bojím, že nespoznáš svoju chudobu.

Nepotrebuješ žiadať milosť od Boha?
Potom nech ti Pánovo milosrdenstvo ukáže tvoju biedu! Duša bez modlitby je duša bez Krista. Modlitba je šušlanie veriaceho dieťaťa, volanie bojujúceho veriaceho, žalospev umierajúceho svätca zaspávajúceho v Ježišovi. Je dychom, strážnym slovom, útechou, silou, cťou kresťana. Ak si ty dieťa Božie, budeš hľadať Otcovu tvár a žiť v Otcovej láske. Modli sa, aby tento rok bol pobožný, horlivý a trpezlivý. Mal bližšie spoločenstvo s Ježišom a vstupoval častejšie do domu hodovania jeho lásky. Modli sa aby si bol príkladom a požehnaním pre druhých, a aby si mohol zažiť viac slávy svojho Majstra.

Heslom pre tento rok musí byť: „Neprestajne sa modlite“.

Tip na knihu: Modlitba – Škola lásky