Modlitba pred jedlom

Požehnaj Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Kuchyňa svätej Hildegardy