Modlitba anjelov uzdravenia

Zošli svojich anjelov uzdravenia,
svoju nebeskú hostiu,
na mňa a na mojich milovaných.
Dovoľ mi pocítiť na sebe lúč tvojich anjelov uzdravenia,
svetlo tvojej uzdravujúcej ruky.
Oddám sa tvojmu liečeniu,
nech mi ho Boh nadelí hocijakým spôsobom.
Amen.