Deti sa modlia za básnika

Daj, Bože, nášmu ujovi

tie najšťastnejšie slová.

Aby sa, keď ich vysloví,

sám s nami zaradoval.

 

Dopraj mu slovo blažené,

aby ním za nás riekol to,

čo my rieknuť vládzeme

len slzami a smiechom.

 

Veď ak tú báseň nezloží

a pomýli sa v slove,

kto naše srdcia vyloží,

kto za ne všetko povie?

 

Dohovorme sa, Bože náš,

a každý spravme krôčik:

Ty jeho slovám požehnáš

a my mu dáme oči.