Boh nám nemohol povedať viac

Vianočné biblické texty nám pomáhajú prenikať do tajomstva udalosti, ktorá sa odohrala na začiatku letopočtu kdesi vo vzdialenom Betleheme. Jedným z textov, ktorý na Vianoce opakovane zaznieva, je začiatok Evanjelia svätého Jána, ktorý rozpráva o Slove.

Aký je význam slov, dobre vieme. Slová sú prostriedkom vzájomnej komunikácie. Aby človek mohol komunikovať s druhými, potrebuje mať slovnú zásobu.

Tip na knihu: Jánovo evanjelium

Evanjelista Ján však nehovorí o slove s malým „s“, ale o SLOVE, KTORÉ JE ZÁROVEŇ OSOBOU. „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh (Jn 1,1). Toto Slovo je prostriedkom Božej komunikácie.

Boh svojím Slovom najprv stvoril svet. Toto Božie Slovo na seba nakoniec vzalo aj podobu človeka a narodilo sa v Betleheme ako malé dieťa. „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,14).

Malé betlehemské dieťa je tak vrcholom Božej komunikácie s človekom.

Boh nám nemohol povedať viac.