Modlitba na vojne

Nemôžem povedať, že by som sa na vojne kvôli svojej viere stretol s posmechom či negatívnymi narážkami. Pár výnimiek sa našlo, ale nebolo ich veľa. Naopak hocikto sa o viere rád porozprával, keď k tomu bola možnosť. Spravidla niekde na vychádzke pri pive, niekedy sa ale naskytla aj iná príležitosť.

„Pomodliť? Ja ale žiadnu modlitbu neviem.“
Jeden zo starších vojakov mal kľúče od veliteľovej kancelárie. Raz večer za mnou prišiel s tým, že by sa rád porozprával. Pýtal sa, čo je to vlastne viera, k čomu je modlitba, čo mi to všetko dáva… Zvedavé, ale úprimné otázky. Potom začal rozprávať sám o sebe. Oznamoval mi svoje starosti. Ťažil ho hlavne vzťah s jeho dievčaťom, ktorý sa v poslednom čase nachádzal v kríze. Myslím, že sa volala Eva.

Snažil som sa mu povedať niečo povzbudivé, ale sám som cítil, že sú to dosť lacné útechy. A tak som mu navrhol, že by sme sa za jeho starosti mohli pomodliť. „Pomodliť?“ očividne sa vydesil. „Ja ale žiadnu modlitbu neviem.“

„To nevadí,“ uistil som ho. „Ja sa budem modliť za teba. A pokiaľ s tým budeš vnútorne súhlasiť, tak sa k tej modlitbe v duchu pridaj. Nemusíš hovoriť nič.“

„Tak to by šlo,“ prisvedčil.
Pokúsil som sa predniesť svoju modlitbu tak, ako by ju asi hovoril on – človek možno neveriaci, ale pritom otvorený. „Pane Ježišu, ak naozaj si a počuješ ma, zverujem ti svoje starosti. Zverujem ti náš spoločný vzťah s Evou. Prosím, aby si nám pomohol. Prosím ťa, aby si mi pomáhal zvládnuť aj pobyt na vojne. Chráň ma aj mojich blízkych od všetkého zlého.“

Ježiša zaujíma náš život a naše problémy
Pochopiteľne už necitujem presne, ale tak nejako som sa modlil. Bolo vidieť, že sa ho to veľmi dotklo. Bolo to pre neho niečo úplne nové: doteraz sme sa o Bohu bavili podobne, ako keď sa ľudia rozprávajú o lete na Mesiac, teda ako o niečom úplne vzdialenom, čo sa nás osobne nijako netýka. Teraz náhle pochopil, že sa k Ježišovi obraciam ako k niekomu živému a prítomnému, k niekomu, kto sa zaujíma o náš život a o naše problémy.

Išli sme vtedy spať až neskoro v noci. Som si istý, že ten okamih spoločnej modlitby priniesol viac, než všetky moje dobre mienené slová.

Tip na knihu: Modlitba, naša najhlbšia túžba