Štyri posledné veci (kniha)

O smrti často uvažujeme ako o konci, hoci ona je v skutočnosti začiatkom večného života. Smrť, súd, nebo a peklo, ktoré sa často nazývajú „štyrmi poslednými vecami“, v nás vzbudzujú bázeň a strach, no veľa svätých svedčí o tom, že kontemplácia týchto veľkých tajomstiev prináša hlboký duchovný úžitok. Asi žiaden z nich však neprenikol do štyroch posledných vecí hlbšie ako najväčší teológ v dejinách – svätý Tomáš Akvinský. Na stránkach tejto knihy nám jej autor Kevin Vost prístupným spôsobom sprostredkúva jadro učenia a myšlienok anjelského učiteľa o posledných veciach a o úžasných zážitkoch, ktoré nás čakajú v nebi.

V knihe nájdeme odpovede aj na tieto otázky:

  • Idú naše duše po smrti rovno do neba alebo do pekla?
  • Môžu duše niekedy opustiť nebo alebo peklo?
  • Budú deti, ktoré zomrú bez krstu, podliehať večnému trestu?
  • Kde sa v Písme hovorí o očistci?
  • Prečo by sme sa mali modliť za zomrelých a k svätým?
  • Vieme predpovedať čas posledného súdu?
  • Budú hriešnici „ponechaní“ na zemi?
  • Aké staré budú vyzerať naše telá po zmŕtvychvstaní?
  • Budú zatratení a démoni jedného dňa vyslobodení z pekla?

Neobávajme sa dlhých, ťažkopádnych teologických traktátov – na naše nástojčivé otázky pohotovo odpovedia krátke zhrnutia v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku. Pozvime teda anjelského učiteľa, aby nás sprevádzal na nebeskej okružnej ceste po štyroch najdôležitejších veciach zo všetkých – po štyroch posledných veciach.

Knihu Štyri posledné veci nájdete na Zachej.sk.