Pätoro cirkevných prikázaní je súhrn piatich prikázaní, ktorými Katolícka cirkev zaviazala svojich členov. Prestúpenie cirkevného príkazu pri plnom vedomí a plnej dobrovoľnosti je zvyčajne ťažkým hriechom. Keďže cirkevné prikázania sú cirkevného charakteru, týkajú sa len členov Cirkvi (teda len pokrstených), platia len na základe určitých kritérií (napr. vek) a sú dišpenzovateľné.

Cirkev môže svojich veriacich zaviazať dodržiavaním týchto príkazov na základe Kristových slov, ktoré adresoval prvému pápežovi – sv. apoštolovi Petrovi: „Čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi.

Tip na knihu: Biblia – katolícka, veľký formát

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej sv. omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
V Popolcovú stredu a na Veľký piatok nejesť mäso a postiť sa aj od iných jedál. Všetky piatky v roku tiež je dobre, keď nejem mäso, ale keď zjem, môžem urobiť iný dobrý skutok, sebazápor – napr: nezjem sladkosti, nepozerám TV, pôjdem na sv. omšu, prečítam si Sväté písmo.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
Odporúča sa ísť na sv. spoveď každý mesiac pred prvým piatkom. A keď mám ťažký hriech, čo najskôr.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.