Litánie ku všetkým svätým

Litánie ku všetkým svätým

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Zodpovedáme: Oroduj(te) za nás.

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.

Svätá Panna panien – oroduj za nás.

Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás.

Všetci svätí anjeli – orodujte za nás.

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám – oroduj za nás.

Svätý Mojžiš – oroduj za nás.

Svätý Eliáš – oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nás.

Svätý Jozef – oroduj za nás.

Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nás.

Apoštoli a učeníci

Svätí Peter a Pavol – orodujte za nás.

Svätý Ondrej – oroduj za nás.

Svätí Ján a Jakub – orodujte za nás.

Svätý Tomáš – oroduj za nás.

Svätý Matúš – oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli – orodujte za nás.

Svätý Lukáš – oroduj za nás.

Svätý Marek – oroduj za nás.

Svätý Barnabáš – oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nás.

Všetci svätí učeníci Pána – orodujte za nás.

Mučeníci

Svätý Štefan – oroduj za nás.

Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás

Svätý Polykarp – oroduj za nás.

Svätý Justín – oroduj za nás.

Svätý Vavrinec – oroduj za nás.

Svätý Cyprián – oroduj za nás.

Svätý Bonifác – oroduj za nás.

Svätý Vojtech – oroduj za nás.

Svätý Stanislav – oroduj za nás.

Svätý Tomáš Becket (beket) – oroduj za nás.

Svätý Ján Nepomucký – oroduj za nás.

Svätí Ján Fischer (fišer) a Tomáš More (mór) – orodujte za nás.

Svätý Pavol Miki – oroduj za nás.

Svätí košickí mučeníci – orodujte za nás.

Svätí Izák Jogues (žog) a Ján de Brébeuf (breböf) – orodujte za nás.

Svätý Peter Chanel (šanel) – oroduj za nás.

Svätý Karol Lwanga – oroduj za nás.

Svätá Perpetua a Felicita – orodujte za nás.

Svätá Agnesa – oroduj za nás.

Svätá Mária Goretti – oroduj za nás.

Všetci svätí mučeníci – orodujte za nás.

Biskupi a učitelia Cirkvi

Svätí Lev a Gregor – orodujte za nás.

Svätý Ambróz – oroduj za nás.

Svätý Hieronym – oroduj za nás.

Svätý Augustín – oroduj za nás.

Svätý Atanáz – oroduj za nás.

Svätý Bazil a Gregor Nazianský – orodujte za nás.

Svätý Ján Zlatoústy – oroduj za nás.

Svätý Martin – oroduj za nás.

Svätý Patrik – oroduj za nás.

Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás.

Svätý Karol Borromeo – oroduj za nás.

Svätý František Saleský – oroduj za nás.

Svätý Pius Desiaty – oroduj za nás.

Kňazi a rehoľníci

Svätý Anton – oroduj za nás.

Svätý Benedikt – oroduj za nás.

Svätý Gorazd – oroduj za nás.

Svätí Andrej Svorad a Benedikt – orodujte za nás.

Svätý Bernard – oroduj za nás.

Svätí František a Dominik – orodujte za nás.

Svätý Tomáš Akvinský – oroduj za nás.

Svätý Ignác Loyolský – oroduj za nás.

Svätý František Xaverský – oroduj za nás.

Svätý Vincent de Paul (de Pól) – oroduj za nás.

Svätý Ján Mária Vianney – oroduj za nás.

Svätý Ján Bosco (Bosko) – oroduj za nás.

Svätá Katarína Sienská – oroduj za nás.

Svätá Terézia Avilská – oroduj za nás.

Svätá Ružena Limská – oroduj za nás.

Laici

Svätý Ľudovít – oroduj za nás.

Svätá Monika – oroduj za nás.

Svätá Alžbeta Uhorská – oroduj za nás.

Všetci Boží svätí a sveté – orodujte za nás.

Vzývanie Krista

odpovedáme: vysloboď nás Pane.

Buď nám milostivý – ochraňuj nás, Pane.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Pane.

Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Pane.

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle – ochraňuj nás, Pane.

Od večnej smrti – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje vtelenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje narodenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj krst a svätý pôst – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj slávny príchod – ochraňuj nás, Pane.

odpovedáme: prosíme Ťa, vypočuj nás.

Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Komentáre k článku

Author: Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *