Novéna je forma modlitby, ktorá zahŕňa opakovanie určitých modlitieb alebo pobožností počas deviatich po sebe idúcich dní. Tento deväťdňový cyklus môže byť súvislý alebo rozložený na konkrétne dni, napríklad na každý prvý piatok v mesiaci. Slovo „novéna“ pochádza z latinského slova „novem,“ čo znamená deväť.

Hlavné znaky novény:

  1. Trvanie: Novéna trvá deväť dní. Toto obdobie môže symbolizovať deväť dní, ktoré apoštoli a Panna Mária strávili v modlitbe pred zoslaním Ducha Svätého na Turíce.
  2. Účel: Novény sa môžu modliť za rôzne úmysly, ako sú osobné potreby, duchovné milosti, príprava na sviatky alebo na počesť svätých. Často sa novény modlia za konkrétne milosti alebo odpustenie.
  3. Forma: Novéna môže obsahovať rôzne druhy modlitieb, ako sú litánie, ruženec, žalmy, špeciálne modlitby a rozjímania. Môže byť individuálna alebo spoločná (omša alebo adorácia).
  4. Špecifické novény: Existuje mnoho druhov novén, ktoré sú zasvätené rôznym svätým, udalostiam alebo potrebám. Medzi známe patria napríklad novéna k Božiemu Milosrdenstvu, novéna k Panne Márii, novéna k svätému Jozefovi a mnoho ďalších.
  5. Duchovný úžitok: Hoci sa odpovede na modlitby novény môžu líšiť, dôležitým aspektom je duchovný rast a posilnenie viery účastníka. Modlitba novény pomáha veriacim prehĺbiť ich vzťah s Bohom a dôveru v Jeho prozreteľnosť.

Novéna je mocným nástrojom duchovného života a môže priniesť mnohé milosti a požehnania pre tých, ktorí sa jej zúčastňujú s úprimným srdcom a dôverou v Božiu milosť.

Tip na knihu: