Večerná modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Večerná modlitba

Drahý Bože, mal som úžasný deň. Ďakujem Ti za každé požehnanie. Ďakujem za svoju rodinu a všetkých mojich blízkych. Ďakujem Ti za svoj život a…

Pozrieť článok
Modlitba v čase pandémie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Nezaradené

Modlitba v čase pandémie

Milosrdný Bože, ty si priateľ života. Stvoril si tento svet a zveril si nám ho, aby sme sa oň starali a užívali jeho dobrá. V túto hodinu…

Pozrieť článok
Modlitba pred pôrodom
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pred pôrodom

Presvätá Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty vieš, čo je pôrod a  čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj sa nad svojou služobníčkou (povie meno) a pomôž jej…

Pozrieť článok
modlitba ľútosti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba ľútosti

Odpusť mi moje hriechy, Pane, odpusť mi moje hriechy – hriechy mojej mladosti, hriechy mojich úst, hriechy môjho veku, hriechy mojej duše, hriechy môjho tela,…

Pozrieť článok
modlitba proti depresii
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba proti depresii

„Drahý Pane, niekedy sa cítim tak depresívne, že sa nemôžem ani modliť.“ Oslobodte ma od tohto zajatia. Ďakujem ti, Pane, za tvoju oslobodzujúcu silu a…

Pozrieť článok
Modlitba obetujúca Utrpenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba obetujúca utrpenie

Pane Ježišu, odovzdávam sa Ti spolu so všetkým svojim fyzickým i duchovným utrpením. Odovzdávam Ti všetok svoj strach z utrpenia a smrti, aj pocit neužitočnosti…

Pozrieť článok
Modlitba počas pandémie Koronavírusu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba počas pandémie Koronavírusu

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v…

Pozrieť článok
Modlitba k svätému Charbelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a…

Pozrieť článok
Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulého

Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kladieš pred zrak, je už s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje…

Pozrieť článok