Modlitba obetujúca Utrpenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba obetujúca utrpenie

Pane Ježišu, odovzdávam sa Ti spolu so všetkým svojim fyzickým i duchovným utrpením. Odovzdávam Ti všetok svoj strach z utrpenia a smrti, aj pocit neužitočnosti…

Pozrieť článok
Modlitba počas pandémie Koronavírusu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba počas pandémie Koronavírusu

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v…

Pozrieť článok
Modlitba k svätému Charbelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a…

Pozrieť článok
Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulého

Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kladieš pred zrak, je už s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje…

Pozrieť článok
Modlitby Matiek
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitby Matiek

(Modlitba vďakyvzdania za materstvo) Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva, za toto požehnané a dôstojné povolanie. Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,…

Pozrieť článok
Každodenná modlitba otcov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva. Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach a keď zlyhávame vo svojej úlohe milovať a ochraňovať…

Pozrieť článok
Modlitba za ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za ochranu

Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme v tomto meniacom sa svete zostali verní hodnotám, ktoré si nám dal. Ochráň nás pred všetkými nebezpečenstvami duše i…

Pozrieť článok
Modlitba študenta
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba študenta

Modlitba č. 1 S tebou, svätá Rita, sa predstavujem Bohu, Svoriteľovi vesmíru a Svetlu ľudskému rozumu. Aby som sa niečo naučil, pri námahe štúdia potrebujem pozornosť. Pomôž…

Pozrieť článok
Modlitba za uzdravenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za uzdravenie

Keď sa modlíme za chorého človeka, môžeme byť spontánni a improvizovať pri modlitbe za uzdravenie. Môžeme zaujať nejakú polohu, ktorá je pre nás pohodlná – môžeme…

Pozrieť článok