Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulého

Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kladieš pred zrak, je už s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje…

Pozrieť článok
Modlitby Matiek
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitby Matiek

(Modlitba vďakyvzdania za materstvo) Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva, za toto požehnané a dôstojné povolanie. Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,…

Pozrieť článok
Každodenná modlitba otcov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva. Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach a keď zlyhávame vo svojej úlohe milovať a ochraňovať…

Pozrieť článok
Modlitba za ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za ochranu

Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme v tomto meniacom sa svete zostali verní hodnotám, ktoré si nám dal. Ochráň nás pred všetkými nebezpečenstvami duše i…

Pozrieť článok
Modlitba študenta
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba študenta

Modlitba č. 1 S tebou, svätá Rita, sa predstavujem Bohu, Svoriteľovi vesmíru a Svetlu ľudskému rozumu. Aby som sa niečo naučil, pri námahe štúdia potrebujem pozornosť. Pomôž…

Pozrieť článok
Modlitba za uzdravenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za uzdravenie

Keď sa modlíme za chorého človeka, môžeme byť spontánni a improvizovať pri modlitbe za uzdravenie. Môžeme zaujať nejakú polohu, ktorá je pre nás pohodlná – môžeme…

Pozrieť článok
Ako bolo na počiatku
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Ako bolo na počiatku

Ako bolo na počiatku, nech je tak i s nami. Aby deti otcov mali, aby mali mamy.   Ako mali na počiatku, aj my nech…

Pozrieť článok
Deti sa modlia za básnika
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Deti sa modlia za básnika

Daj, Bože, nášmu ujovi tie najšťastnejšie slová. Aby sa, keď ich vysloví, sám s nami zaradoval.   Dopraj mu slovo blažené, aby ním za nás…

Pozrieť článok
Modlitba za deti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za deti

Modlitba č. 1 Drahý Bože, ďakujem ti za dar, ktorý si mi dal v mojich deťoch. Mne si zveril starostlivosť o ne, tak ťa prosím,…

Pozrieť článok