Spoveď po dlhých rokoch
Posted in Boh Cirkev Ježiš Odpustenie hriechov

Spoveď po dlhých rokoch?

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,“ povedal svätý Ján Krstiteľ, keď zopakoval Izaiášove slová. (Lukáš 3,4) Ján Krstiteľ nás vyzýva, aby sme sa pripravili na…

Pozrieť článok
Príbeh Adama a Evy
Posted in Boh Články knihy Pre každého viera

Príbeh Adama a Evy

Raz, keď bola Eva sama, prihovoril sa jej had. Povedal jej: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov?“ Eva mu povedala: „Nesmieme jesť ovocie…

Pozrieť článok
Zachránil ma Boh (skutočný príbeh)
Posted in Boh Články

Zachránil ma Boh (skutočný príbeh)

Ako ma zachránil Boh, aj keď som si nebola istá, že v neho verím. Prvýkrát, čo som sa úprimne modlila, som ani nevedela, či verím…

Pozrieť článok
Verím v Boha
Posted in Boh Boží Syn Články viera

Verím v Boha

Musíme povedať, že Ježišovi Kristovi – druhej osobe Najsvätejšej Trojice – patrí väčšina článkov viery. Vlastne, celé Vyznanie viery je takmer iba o ňom. Nie…

Pozrieť článok
Ver Bohu, nie okolnostiam
Posted in Boh Články Pre každého viera

Ver Bohu, nie okolnostiam

Dôveruj Bohu uprostred zlých okolností Uvedomil som si čosi, čo pôsobí veľmi jasne, no z určitého dôvodu mi chvíľu trvalo, kým som to pochopil. O tom,…

Pozrieť článok
Prihovára sa Boh ešte ľuďom?
Posted in Boh Boží Syn Články

Prihovára sa Boh ešte ľuďom?

Raz jeden mladík, ktorý žil vážny duchovný život, zašiel do jednej spriatelenej rodiny na biblickú hodinu. Bol štvrtočný večer. Manželia, ktorí viedli stretnutie, rozdelili modlitebnú…

Pozrieť článok
Horváthovci - Spoznať Boha je nádhernou skúsenosťou
Posted in Boh Články kresťania viera

Horváthovci – Spoznať Boha je nádhernou skúsenosťou

Horváthovci žijú v Senci a majú dve dospievajúce dcéry – Ester a Ráchel. Milan je vyučený elektromechanik, zo skladníka sa vypracoval na majiteľa veľkoobchodu so…

Pozrieť článok
Svedectvo z pekla plač zatratenej duše
Posted in Boh Cirkev Články

Svedectvo z pekla: plač zatratenej duše

V júlovom zjavení dostali tri maličké deti z Fatimy víziu pekelného ohňa a jeho existencia bola potvrdená 13. októbra veľkým verejným zázrakom. Napriek tomu sa…

Pozrieť článok
Sestry dvojčatá oddelené pri narodení sa napokon zázračne stretli v tom istom kláštore
Posted in Boh Cirkev Články Duchovný boj

Sestry dvojčatá oddelené pri narodení sa napokon zázračne stretli v tom istom kláštore

Alžbeta a Gabriela sa ocitli v kláštore sestier sv. Alžbety: “Myslíme si, že naša mama pracovala z neba na našom povolaní.” 23. februára 1962 žena menom…

Pozrieť článok
Tvoja viera ťa uzdravila
Posted in Boh Cirkev Ježiš Spoločenstvo svätých Utrpenie, smrť a pochovanie Ježiša

Tvoja viera ťa uzdravila (svedectvo)

Svedectvo, ktoré vám vyrozprávam, sa bude zdať jednoduché, ale napriek jeho jednoduchosti je pravdou o dvoch zázrakoch, ktoré sa udiali naraz. Náš Boh totiž dokáže…

Pozrieť článok