Modlitba k Panne Márii za zomrelých

Mária, Matka milosrdenstva, pohliadni na duše, ktoré sú vykúpené drahou krvou Ježiša Krista,
tvojho syna, aké hrozné muky znášajú a ako veľmi túžia po vyslobodení.
Prosím ťa i pre lásku, ktorou Ježiša miluješ, ukáž sa ako Matka milosrdenstva.
Spomeň si, Panna Mária, na svoje bolesti, utrpenie i na Ježišových päť svätých rán
a obetuj ich nebeskému Otcovi za duše v očistci, ktoré najviac odporúčam tvojej materinskej starostlivosti,
aby boli skoro vyslobodené z očistcových múk a s Ježišom aj s tebou sa večne radovali v nebeskej blaženosti.
Amen.

Tip na knihu: Modlitby a pobožnosti za duše v očistci