Básnik, deti a modlitbička

Riekni mu, Pane –

bol Tvoj?

A bol ním celý?

Deti si chváli Tvoja dobrota.

Blahoslavené,

pretože nevideli

a uverili sláve života.

 

A ten, kto videl,

čo spravil so životom?

Rozuzlil jeho zauzlenú niť?

Nie. Lebo vidieť

je iba vedieť o tom,

zatiaľ čo veriť znamená

v tom byť.

 

Nad našou vôľou vládne iná vôľa.

Náš um je stále riedkym odetý.

 

A básnik

ako zahanbený školák

odpisuje Tvoj príklad od detí.