Zobrazujú sa: 17 - 22 z 22 VÝSLEDKOV
Litánie

Litánie k svätému Jozefovi

Pápež František pridal 1. mája 2021 do litánií nasledujúce invokácie: Ochranca Vykupiteľa, Služobník Krista, Služobník spásy, Posila v ťažkostiach, Patrón vyhnancov, Patrón utrápených, Patrón chudobných. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa …

Litánie

Litánie k svätej Rafke

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec, na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. …

Litánie k všetkým svätým
Litánie

Litánie k všetkým svätým

Úvod Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami. Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami. Orodovanie Panny Márie Svätá Mária, oroduj za …

Litánie

Litánie k Márii Kráľovnej

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svätá Mária, oroduj za nás. Svätá Božia Rodička, Svätá Panna panien, Vyvolená dcéra Otca, Matka Krista Kráľa, Sláva Ducha Svätého, Panna, dcéra sionská, Panna chudobná a ponížená, Panna tichá a poslušná, Služobnica Pána, Matka Pána, Spoločníčka Vykupiteľa, Plná milosti, Žriedlo krásy, Vrchol …

Litánie

Litánie k predrahej Kristovej krvi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, zachráň nás. Krv Kristova, …