Požehnanie dieťaťu

Nebeský Otče, sme tvoje deti a prichádzame k tebe s dôverou dieťaťa.
Chceme ťa prosiť za toto dieťa.
Aj ono má miesto v tvojom láskyplnom pláne,
ktorý máš pre nich pripravený a chceš mu ho s dôverou zveriť.
Prosíme ťa, naplňuj toto dieťa darmi svojho Ducha.
Nech rastie, silnie a nech je s ním vždy tvoja milosť.
Ochraňuj ho pred každým nebezpečenstvom,
ktoré by mu mohlo ublížiť na tele
či na duši, a bezpečne ho veď cestou života
až do nebeského domova. Amen.

Tip na knihu: Rodinná Biblia