Začnite advent dobrou spoveďou

Naozaj nie je dôvod *nezačať* advent dobrým vyznaním hriechov!

1. NOVÝ ROK, NOVÝ ZAČIATOK
Advent otvára cirkevný liturgický kalendár. Prvá adventná nedeľa uvádza do pohybu cyklus a začína nový rok. Pápež Benedikt XVI. píše: „Prvou adventnou nedeľou Cirkev začína nový liturgický rok, novú cestu viery, ktorá na jednej strane pripomína udalosť života Ježiša Krista a na druhej strane sa otvára jej konečnému naplneniu.

Každá spoveď je nový začiatok. Ako hovorí prorok Izaiáš: „Hoci sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť ako sneh. Pri spovedi Kristus zotiera naše hriechy a otvára nám dvere do nového života.

2. PRÍPRAVA
Pápež Ján Pavol II. hovorí: „Pripraviť sa na jeho prijatie si vyžaduje predovšetkým postoj intenzívnej a dôverčivej modlitby. Urobiť mu miesto v našich srdciach si vyžaduje vážny záväzok obrátiť sa k jeho láske.“

Sviatosť pokánia je mocná modlitba, veľmi veľká modlitba, ktorá vyháňa hriech. Odhaľujeme tiene temnoty a odovzdávame svoje srdcia Kristovmu svetlu a láske.

3. MEDITUJEME O POSLEDNOM DNI
Pápež František píše: „Počas adventu nežijeme len v očakávaní Vianoc; sme tiež povolaní oživiť očakávanie slávneho návratu Krista, keď sa vráti na konci časov, a pripravíme sa dôslednými a odvážnymi rozhodnutiami na posledné stretnutie s ním. Pripomíname si Vianoce, očakávame slávny návrat Krista a tiež naše osobné stretnutie: deň, v ktorom Pán zavolá.“ Pre kresťanov má myslenie na Ježišov „príchod“ dvojaký význam, dvojitú perspektívu. Myslíme na Kristov prvý príchod v Betleheme. Tradične tiež myslíme na jeho „opätovný príchod v sláve“, ako hovoríme vo vyznaní viery.

Spoveď nás pripravuje na stretnutie s Kristom, ktorý opäť príde ako náš sudca. Budeme pripravení postaviť sa pred Ježiša a skladať účty zo svojho života?

Tip na knihu: Adventná kniha príbehov

4. POKÁNIE
Pre mnohých katolíkov je spoveď čisto kajúcnym cvičením. Na mnohých miestach je ťažké nájsť vhodných a dostupných spovedníkov. Spoveď si žiada spytovanie svedomia, úprimný pohľad do zaprášených zákutí duše. Kňaz možno neponúkne žiadnu užitočnú radu, alebo čo je ešte horšie, môže byť vzdialený alebo odmietavý.

A predsa veríme, že Boh aj tak koná prostredníctvom sviatosti. V advente môžu byť všetky tieto aspekty spovede obetované a odovzdané Bohu ako pokánie. Hodí sa to k charakteru obdobia!

5. CESTA DO BETLEHEMA
Ako opäť kráčame s Ježiškom a Máriou k jasličkám? Najdôležitejším spôsobom je napodobňovanie ich blízkosti k Bohu.

Pri spovedi nás Boh k sebe veľmi približuje a vylieva svoju milosrdnú lásku. Pri spovedi sa približujeme k Bohu, dalo by sa povedať, akoby sme stáli uprostred Svätej rodiny v Betleheme!

6. NEČAKAJTE!
Adventné vyznania na poslednú chvíľu sú rovnako bolestivé ako vianočné nákupy na poslednú chvíľu. Najlepší dôvod, prečo začať advent vyznaním hriechov je, že sa pred Vianocami nebudete motať v šialenom zhone!!!

Aj vy sa môžete vyhnúť dlhým radom, ak si dnes nájdete čas na spoveď!