Zmiluj sa, Bože, vo svojom nekonečnom milosrdenstve nad svojím ľudom, ktorý nemá dostatok kňazov. Zhliadni na mnohé osirelé miesta, opustené oltáre a na to, ako sa prostriedky milosti, ktoré sme dostali skrze Najsvätejšiu krv tvojho jednorodeného Syna, neudeľujú v mnohých chrámoch. Pohliadni na rozsiahle predmestia a okolie našich veľkomiest, kde duchovne hynú tisíce duší a niet toho, kto by im lámal Chlieb života a privádzal ich na cestu spásy.

Vlažnosť a ľahostajnosť k svätému náboženstvu sa množí čoraz viac, hriechy a neprávosti sa vždy smelšie derú do popredia. Najláskavejší Otče, vyslyš náreky úbohých a vzdychy chorých, ktorí v tých osirelých a opustených miestach umierajú. Zošli im kňaza, aby sa tam vrátilo blaho a radosť a aby na svätom mieste opäť zaznievali vzdávania vďaky a chválospevy. Odpusť nám i našim bratom, že sme svojimi hriechmi a svojou nedbalosťou zavinili také veľké nešťastie. Odvráť od našich potomkov toto veľké nešťastie a nedopusť, aby sme boli dlho zbavení duchovnej správy.

Nebeský Otče, zošli Ducha Svätého, aby nadchol mnohých mladíkov pre tvoju svätyňu; zachovaj v nevinnosti a cnosti tých, ktorých si povolal k svojej službe. Vnukni láskyplné srdce bohatým, aby ochotne podporovali chudobných študentov a semináre potrebnou pomocou. Vzbuď aj mnoho nábožných duší, aby sa úpenlivo a vytrvalo modlili za kňazský dorast. O toto všetko prosíme pre zásluhy Najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista a pre bolesti nepoškvrnenej Panny Márie. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.