Stretnutia s dušami z očistca (kniha)
Posted in knihy

Stretnutia s dušami z očistca (kniha)

Mária Anna Lindmayrová (1657 – 1726), karmelitánka z mníchovského kláštore Najsvätejšej Trojice bola veľká žena, ktorá vo svojej láske k Bohu, askéze a v úsilí o…

Pozrieť článok
Mystické mesto Božie I - Počatie (kniha)
Posted in knihy

Mystické mesto Božie I – Počatie (kniha)

Prvý zo štyroch zväzkov diela Mystické mesto Božie s názvom Počatie, ktorý z vnuknutia Matky Božej napísala omilostená duša sestra Mária od Ježiša z Agredy (1602 – 1665),…

Pozrieť článok
Večný život pod drobnohľadom
Posted in knihy

Večný život pod drobnohľadom (knihy)

Mnohí katolíci opúšťajú Cirkev a hľadajú útočisko vo východných náboženstvách, pretože hľadajú duchovnosť s väčšou hĺbkou, než akú nachádzajú v katolíckej tradícii. Nemusia však hľadať…

Pozrieť článok
Liturgický kalendár s kalendáriom svätých 2023 (kniha)
Posted in knihy

Liturgický kalendár s kalendáriom svätých 2023 (kniha)

Praktické, vreckové vydanie liturgického kalendára s prehľadom: cirkevných a štátnych sviatkov, slávností a prikázaných slávností, spomienkových dní, prvých piatkov, liturgických čítaní pre rok 2023. Súčasťou brožúrky je kalendárium…

Pozrieť článok
Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia (kniha)
Posted in knihy

Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia (kniha)

Fulton J. Sheen nám so svojou príťažlivou výrečnosťou a dôvtipom predkladá pôsobivý obraz Preblahoslavenej Panny Márie. Spája v ňom hlboké duchovno s históriou, filozofiou a teológiou….

Pozrieť článok
František Saleský Posol Božej múdrosti
Posted in knihy

František Saleský: Posol Božej múdrosti (kniha)

Svätý František Saleský bol najstarším dieťaťom v savojskej šľachtickej rodine. Božie pôsobenie v jeho živote sa prejavovalo už od útleho detstva. Prvé slová, ktoré František…

Pozrieť článok
Päť minút s Bohom (2023)
Posted in knihy

Päť minút s Bohom (kniha)

Čas je vzácny a záleží len na nás, ako s ním naložíme; veď raz budeme z našich rozhodnutí skladať účet. Prežime denne aspoň Päť minút s…

Pozrieť článok
Svätá Helena (kniha)
Posted in knihy

Svätá Helena (kniha)

Rímska ríša je neodmysliteľne spojená s krvavými zápasmi gladiátorov, prenasledovaním kresťanov či krutovládou tyranov. A predsa si ju Pán vyvolil za kolísku Katolíckej viery. Svätá…

Pozrieť článok
Pod ochranným plášťom Márie
Posted in knihy

Pod ochranným plášťom Márie (kniha)

Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes katolíci čelia, je nestratiť zapálenie pre vieru a nepodľahnúť vlažnosti či znechuteniu. Bez zanietenej lásky k Ježišovi, Márii a…

Pozrieť článok
Modlitby za kňazov (kniha)
Posted in knihy

Modlitby za kňazov (kniha)

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! (Matúš 9, 38) Určite sme už počuli výzvu, že…

Pozrieť článok