Päť minút s Bohom (2023)
Posted in knihy

Päť minút s Bohom (kniha)

Čas je vzácny a záleží len na nás, ako s ním naložíme; veď raz budeme z našich rozhodnutí skladať účet. Prežime denne aspoň Päť minút s…

Pozrieť článok
Svätá Helena (kniha)
Posted in knihy

Svätá Helena (kniha)

Rímska ríša je neodmysliteľne spojená s krvavými zápasmi gladiátorov, prenasledovaním kresťanov či krutovládou tyranov. A predsa si ju Pán vyvolil za kolísku Katolíckej viery. Svätá…

Pozrieť článok
Pod ochranným plášťom Márie
Posted in knihy

Pod ochranným plášťom Márie (kniha)

Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes katolíci čelia, je nestratiť zapálenie pre vieru a nepodľahnúť vlažnosti či znechuteniu. Bez zanietenej lásky k Ježišovi, Márii a…

Pozrieť článok
Modlitby za kňazov (kniha)
Posted in knihy

Modlitby za kňazov (kniha)

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! (Matúš 9, 38) Určite sme už počuli výzvu, že…

Pozrieť článok
Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským
Posted in knihy

Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským (kniha)

Dostáva sa vám do rúk zbierka úryvkov z listov svätého Františka Saleského, ženevského biskupa. Nielenže je predchnutá láskou a nádejou, ale je aj vzácnym pokladom…

Pozrieť článok
Margita Mária Alacoque
Posted in knihy

Margita Mária Alacoque (kniha)

Francúzska mystička svätá Margita Mária Alacoque už v detstve pocítila nástojčivú túžbu po Bohu a dokonalom živote. Skoro pochopila, že ak niekoho hlboko miluje, túži sa mu…

Pozrieť článok
100 modlitieb k anjelom
Posted in knihy

100 modlitieb k anjelom (kniha)

Anjeli nás od nepamäti sprevádzajú, utešujú, prinášajú posolstvá, zvestujú Božie zásahy do dejín spásy a vovádzajú nás do tajomstva Boha. Sú nenahraditeľnými spoločníkmi na ceste…

Pozrieť článok
Chlapec, ktorý sa stretol s Ježišom
Posted in knihy

Chlapec, ktorý sa stretol s Ježišom (kniha)

Toto je príbeh o chlapcovi, ktorý sa stretol s Ježišom a odvážil sa mu položiť otázky, ktoré trápia ľudstvo viac ako dvetisíc rokov. Volá sa…

Pozrieť článok
Príbeh svätej Rity (kniha)
Posted in knihy

Príbeh svätej Rity (kniha)

Ako v celých dejinách svätosti ide predovšetkým o samého Ježiša, tak v životoch svätých ide o lásku Boha, ktorá sa dáva poznať v trpiacom Kristovi….

Pozrieť článok
Mystické mesto Božie IV - Korunovanie (kniha)
Posted in knihy

Mystické mesto Božie IV – Korunovanie (kniha)

Štvorzväzkové mystické a teologické dielo Mystické mesto Božie obsahuje podrobný životopis Panny Márie a vedenie omilostenej duše sestry Márie od Ježiša, predstavenej Kláštora Nepoškvrneného počatia Rádu svätého…

Pozrieť článok