Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého

Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Trojica, zostúpia na mňa. Nech Nepoškvrnená Panna Mária, sedem archanjelov, ktorí stoja pred trónom Boha, všetky anjelské chóry i všetci svätí v nebi prídu mi na pomoc. Pane, zahrň ma svojou starostlivosťou, premeň ma, naplň ma, použi si ma. Odožeň odo mňa všetky sily zla, zahub ich a znič ich, aby som mohol zotrvať v dobrom zdraví a konať dobro.

Ochráň ma pred kliatbou, čarami, čiernou mágiou, čiernymi omšami, zlorečením, poviazaním, urieknutím a porobením, diabolským sužovaním a posadnutím, upadnutím do moci diabla, pred všetkým zlom, hriechom, túžbou, závisťou, žiarlivosťou, falošnosťou, fyzickými i psychickými chorobami, morálnou a duchovnou skazenosťou, spôsobenými diablom. Spáľ všetky tieto zlá v pekelnom ohni, aby už viac nesužovali mňa ani žiadne iné stvorenia.

V mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, skrze jeho slávny Kríž, na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie a mocou všemohúceho Boha rozkazujem všetkým nečistým duchom, aby ma okamžite opustili, aby definitívne odo mňa odstúpili do večného pekla spútaní reťazami skrze svätého Michala archanjela, svätého Gabriela, archanjela, svätého Rafaela, archanjela, i skrze našich strážnych anjelov, rozmliaždení pätou Najsvätejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Amen.

Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.

Tip na knihu: Pane, príď mi na pomoc

Určité telesné ťažkosti, zvyčajne lekársky nediagnostikovateľné, môžu byť spôsobené (vyvolané) zlorečením alebo čiernou mágiou. Zlorečenie a praktizovanie čiernej mágie je vždy ťažkým hriechom. Ak je namierené na osobu zotrvávajúcu v ťažkom hriechu, môže byť veľmi účinné. Preto najúčinnejším liekom i prevenciou je neustále úsilie žiť v milosti posväcujúcej, teda pravidelná sviatosť zmierenia a prijímanie Eucharistie. (Podľa brožúrky: Pane, príď mi na pomoc.)