Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.

Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.

Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie! Amen.

Krátené: Marta Robinová, Turíce 26. mája 1939

Tipy na knihy: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, 100 modlitieb k Duchu Svätému, Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov, Sedem darov Ducha Svätého pre dušu