Chválospevy

Môžete si vybrať piesne z nasledujúceho
zoznamu (môžete ich aj recitovať),
alebo sa rozhodnúť pre vaše obľúbené.

„Je stále prítomná Tvoja láska“

Je stále prítomná tvoja láska.
Radostne spievame o tvojej sláve.

/: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli,
Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem :/

„Náš Pán, On je kráľov Kráľ“

Náš Pán, On je kráľov Kráľ,
Jeho trón, bude naveky stáť,
On má všetku vládu a moc,
náš Pán, On je kráľov Kráľ.

„Tebe patrí chvála a sláva“

Tebe patrí chvála,
česť a sláva,
pozdvihnime svoje ruky
a chváľme sväté meno.

Lebo Ty si Pán,
veľké veci robíš  nám,
nikto nie je ako Ty,
nikto nie je ako Ty.

„Božia láska, príď“

Božia láska príď, ako mocný oceán. Prúď cez nás,
svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.

„Boh je láska“

Boh je láska a zákon lásky nám Boh dal. Miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš nám.

Tip na knihu: Všetko tvoríš nové – spevník

„Ty si najvyšší“

/: Ty si najvyšší, ty si Pán, to, čo mám, tebe ponúkam. :/
/: Obnov ma svojím Duchom Svätým, nech ako ty stále svietim. :/

„Ty si Pánom“

Ty si Pánom, (ty si Pánom)
ty si kráľom, (ty si kráľom)
ó, kráľom je Boh.

Ty si Pánom, (ty si Pánom)
ty si kráľom, (ty si kráľom)
ó, kráľom je Boh.

Pozdvihnime svoje srdcia,
pozdvihnime svoje dlane, aleluja
postavme sa pred tvár kráľa
a velebme ho.

Pozdvihnime svoje srdcia,
pozdvihnime svoje dlane, aleluja
postavme sa pred tvár kráľa
a velebme ho.

„Poď, teraz je čas vzdať chválu“

Poď, teraz je čas vzdať chválu
poď, srdce svoje mu s láskou daj
Poď, taký, aký si, chváľ ho
poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa
Poď
Každý jazyk v ten deň vyzná: ty si Pán
Každý ti raz úctu vz
tým, čo teraz s láskou ťa hľadajú
ty poklad vzácny dáš
Každý jazyk v ten deň vyzná: ty si Pán
Každý ti raz úctu vz
tým, čo teraz s láskou ťa hľadajú
ty poklad vzácny dáš
Poď, teraz je čas vzdať chválu
Poď, srdce svoje mu s láskou daj
Poď, taký, aký si, chváľ ho
Poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa
Poď, predstúp pred Kráľa
poď, taký aký si
poď

„Chváľte služobníci“

R: Chváľte služobníci, chváľte Hospodina, meno Jeho, aleluja.
[svojho Pána, meno Ježiš]
1. Tam, kde znie plač v srdciach zranených, Boh posiela svoje slovo.   R:

2. Pán volá nás k sebe na Sion, kde prebýva v svojej sláve.            R:

3. Nech Boží ľud všade víťazí, ruku svoju vlož na Sion.                R:

4. Boh otvára svoje náručie, prichádza k tým, čo hľadajú.              R:

5. Tam tvoje deti tancujú s radosťou, meno Tvoje prespevujú.           R:

6. Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem.

Naša túžba chváliť Boha je Jeho dar.