Zobrazujú sa: 17 - 32 z 241 VÝSLEDKOV
Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k presvätej tvári Pána Ježiša

Pozdravujem ťa, milujem ťa a klaniam sa ti, Ježišu môj, Spasiteľu! Znovu si obsypávaný potupením a bohorúhaním, ktoré je na tebe neprestajne páchané. Obetujem ti preto v Nepoškvrnenom Srdci tvojej Matky všetku úctu anjelov i svätých ako kadidlo ľúbeznej vône. Pokorne ťa prosím, aby si vo mne a vo všetkých ľuďoch mocou svojej presvätej tváre obnovil a nanovo utvoril tvoj …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba sv. Jána Pavla II.: Nech ťa nasledujú z lásky

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov, aby si ich urobil rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: „Poď a nasleduj ma!“ Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej …

Modlitby k Panne Márii

Zasvätenie sa Panne Márii

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plný dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem. Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Fatimskej Panne Márii

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom. Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od …

Litánie

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh. Ježišu, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami. Ježišu, obraz Otca, Ježišu, žiara večného svetla, Ježišu, kráľ slávy, Ježišu, slnko spravodlivosti, Ježišu, syn …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Svätej rodine

Ó, Ježišu, najláskavejší Spasiteľ, Ty si zostúpil z neba a osvietil si svet svojím učením a príkladom. Najväčšiu čiastku svojho života, poddaný svätému Jozefovi a Panne Márii, strávil si v chudobnom nazaretskom dome. Takto si posvätil rodinu, ktorú majú mať za vzor všetky kresťanské rodiny. Prijmi milostivo pod svoju ochranu i našu rodinu, ktorá sa ti s dôverou obetuje a …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, slávnemu kniežaťu nebeských vojsk

Svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana. Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Duchu Svätému od ctihodnej Marty Robinovej

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi. Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za kňazov svätej Terézie z Lisieux

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou. Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností. …

Pobožnosti

Sedemdňová pobožnosť k anjelovi strážcovi

1. deň Najmocnejší anjel, môj strážca, pre tvoj odpor voči hriechu, lebo je urážkou Boha, ktorého miluješ čistou a dokonalou láskou, vypros mi od Pána skutočnú a neutíchajúcu bolesť nad mojimi vinami a neoblomnú nenávisť voči každému hriechu, aby som od tejto chvíle až do konca svojho života nikdy viac neurazil Boha. Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu… 2. deň …

Litánie

Litánie k svätému Jozefovi

Pápež František pridal 1. mája 2021 do litánií nasledujúce invokácie: Ochranca Vykupiteľa, Služobník Krista, Služobník spásy, Posila v ťažkostiach, Patrón vyhnancov, Patrón utrápených, Patrón chudobných. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa …

Litánie

Litánie k svätej Rafke

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec, na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba, aby si sa stal živou monštranciou

Pane Ježišu, pretvor ma, prosím, na živú eucharistickú monštranciu, aby som sa stal nádobou milosrdenstva, ktorá bude tvoju lásku prinášať iným. Skrze naše eucharistické spojenie učiň, aby som bol dieťaťom svetla, soľou zeme, chlebom pre hladných, vodou pre smädných, novým vínom a uzdravujúcim olejom pre druhých. Nech ťa ľudia vidia v mojom srdci ochotnom slúžiť, vo svetle mojich očí, v …