Zobrazujú sa: 17 - 32 z 462 VÝSLEDKOV
Litánie

Litánie k svätému Charbelovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Kráľovná pustovníkov, oroduj za nás. Svätý Charbel, oroduj za …

Modlitby k Panne Márii

Prosebná modlitba k Panne Márii

Milostivá Panna Mária, obraciame sa k tebe s pokorou a dôverou, Matka nášho Pána Ježiša Krista. Ty, ktorá si plná milosti a milosrdenstva, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a pomôž nám v našich potrebách (tu vymenovať svoje úmysly). Matka láskyplná, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Vypros nám Božiu milosť a ochranu. Pomôž nám nájsť silu v ťažkostiach, pokoj …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za manžela

Drahý Bože, ďakujem ti za môjho manžela, za jeho lásku, trpezlivosť a podporu. Prosím ťa, ochraňuj ho a veď všetky jeho kroky. Daj mu silu a múdrosť, aby zvládal všetky životné výzvy a aby vo svojom srdci nachádzal tvoj pokoj a radosť. Prosím, aby naša láska rástla a silnela každý deň. Daj, aby naše vzájomné puto bolo pevné a naša …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Krištofa

Svätý Krištof bol mučeník, pochádzal z Lýcie (dnešné Turecko) a žil v 3. storočí. Bol umučený okolo roku 250 za vlády cisára Décia pre svoju kresťanskú vieru. Svätý Krištof býva zvyčajne znázorňovaný ako obor s palicou v ruke, ktorý na chrbte nesie malého Ježiša. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaný ako patrón cestovateľov, pútnikov a v súčasnosti …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za Bratislavu

Nebeský Otče, chceme sa dnes prihovárať za naše hlavné mesto a za všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú. Voláme k tebe pokorným hlasom a s poníženým srdcom a prosíme ťa o požehnanie pre tých, ktorí sa k tebe v Bratislave nehanbia priznať. Prosíme ťa: B — Premeň každú bolesť, ktorú prežívajú, na dobro. R — Daruj im hlbokú radosť, ktorou …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Božskému Srdcu Ježišovmu

Božské Srdce Ježišovo, prameň nekonečnej lásky a neutíchajúceho milosrdenstva, prichádzame k tebe s pokornou oddanosťou. Veríme v tvoju nekonečnú dobrotu a prosíme ťa, aby si nás zahrnul svojou milosťou a ochranou. Pane Ježišu, ty, ktorý si povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Voláme k tebe v našich potrebách a starostiach. Obetujeme …

Základné modlitby

Rýchla ranná modlitba

Milý Bože, ďakujem ti za nový deň. Prosím ťa o tvoje požehnanie, aby som ho prežil na tvoju slávu a robil ti svojimi skutkami radosť. Daj, aby som si dnes zachoval čisté srdce. Ochraňuj moju rodinu a priateľov a daruj nám všetkým pokoj a zdravie. Pane, prosím ťa o silu a múdrosť, aby som mohol zvládnuť všetky výzvy dnešného dňa. Nech …

Základné modlitby

Rýchla večerná modlitba

Milý Bože, ďakujem ti za dnešný deň. Ďakujem ti za všetky požehnania, ktoré si mi dal. Odpusť mi prosím všetky moje chyby a hriechy, ktoré som dnes spáchal. Ochraňuj moju rodinu a priateľov a daruj nám všetkým pokoj a zdravie. Pane, prosím ťa o pokojný spánok a novú silu na zajtrajší deň. Nech tvoja láska a milosť sprevádzajú všetky moje …

Modlitby k svätým

Modlitba k blahoslavenému mučeníkovi Štefanovi Šándorovi SDB

Blahoslavený Štefan Šándor, ty si prežil svoj život v neľahkom období vojen, trápenia a útlaku. Od mladosti si sa však vyznačoval láskou k Bohu a službou druhým. Svojím životom si nám ukázal príklad odvahy, vytrvalosti a vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania. Prosíme ťa, oroduj za nás u nášho Pána, aby sme aj my dokázali byť pevní vo viere …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Márii Magdaléne za milosť ľútosti

Svätá Mária Magdaléna, ty, ktorú Ježiš oslobodil z pút hriechu a obdaril milosťou odpustenia! S pokorou prichádzam k tebe a prosím ťa o tvoj mocný príhovor. Ty si sa so slzami ľútosti vrhla k Ježišovým nohám a on ťa prijal s nekonečnou láskou a milosrdenstvom. Vypros nám milosť opravdivej ľútosti nad našimi hriechmi, aby sme aj my mohli zakúsiť hlboké …

Modlitby k svätým

Modlitba za uzdravenie k svätému Charbelovi

Ó, milovaný svätý Charbel, ty, ktorý si žil v tichu pustovne, verný svojmu povolaniu a odovzdaný Bohu, prosím ťa o tvoje mocné orodovanie. Svätý Charbel, zástanca tých, ktorí trpia, vypočuj moje modlitby za uzdravenie (vyslov svoju prosbu). Oroduj za mňa u Boha, nášho milosrdného Otca, aby mi daroval milosť telesného a duševného zdravia. Ó, svätý Charbel, ty, ktorý si v …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za deti

Milostivý a láskavý Bože, dnes sa k tebe obraciame s pokorou a vďakou za dar života, ktorý si nám dal v podobe našich detí. Ďakujeme ti za ich nevinnosť, radosť a svetlo, ktoré prinášajú do našich životov. Prosíme ťa, každý deň ochraňuj naše deti. Nech sú v bezpečí pod tvojím ochranným plášťom, chránené pred nebezpečenstvami a zlými vplyvmi tohto sveta. …

Modlitby k Panne Márii

Ďakovná modlitba k Panne Márii

Milostivá Panna Mária, ďakujem ti za tvoju lásku a starostlivosť, ktorou ma sprevádzaš každý deň. Ďakujem za tvoje orodovanie u nášho Pána, ktoré mi prináša útechu a nádej. S vďačným srdcom ťa prosím, aby si ma aj naďalej viedla na ceste viery a lásky. Pomôž mi byť lepším človekom, slúžiť iným s láskou a trpezlivosťou a nasledovať tvojho Syna, Ježiša …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Anne za čistotu

Svätá Anna, najkrajší obraz čistej duše, veľké boli tvoje cnosti, kým si žila na zemi a veľké sú aj milosti, ktoré Boh udeľuje na tvoj príhovor tým, ktorí ho prosia. Zvlášť jasne žiarila tvoja cnosť čistoty. Viac si sa podobala anjelom než ľuďom, pretože si síce žila v tele, nie však podľa tela, lebo Božia milosť premohla v tebe každú …