Modlitba na Veľký Piatok
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Rodinné modlitby

Modlitba na Veľký Piatok

Modlitba č. 1 Ukrižovaný Ježišu, aký hrozný je pohľad na Tvoje krvácajúce rany, zošľahané telo, tŕním pokrytú hlavu a bledú tvár! Tvoje kopijou prerazené srdce nech…

Pozrieť článok
Modlitba na Zelený Štvrtok
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Rodinné modlitby

Modlitba na Zelený Štvrtok

Modlitba č. 1 Najdobrotivejší Pane Ježišu Kriste, ja, Tvoje nehodné stvorenie, so zarmúteným srdcom rozjímam o pamiatke Tvojej poslednej večere, ktorú si konal so svojimi učeníkmi….

Pozrieť článok
Modlitba za syna
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za syna

Prosím, láskavý Bože, odpusť mi chyby a škaredé slová – odpusť mi! Nie je nič bližšieho a drahocennejšieho než Tvoja všeobslužná láska. Dnes sa ale…

Pozrieť článok
Modlitba za chorého člena rodiny
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za chorého člena rodiny

Pane Ježišu! Maj s nami láskavo milosrdenstvo! Dopustil si na nás kríž choroby. My ho vďačne príjmame zo svätých rúk Tvojich, ale Ťa vrúce prosíme,…

Pozrieť článok
Modlitba za manžela
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba manželky za manžela

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad môjho manžela a požehnaj ho. Prosím Ťa zahrň ho svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy….

Pozrieť článok
Požehnanie domu a rodiny
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Požehnanie domu a rodiny

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo…

Pozrieť článok
Modlím sa za uzdravenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlím sa za uzdravenie

Ježiš, prichádzam k tebe s vierou, nádejou a láskou, že ma môžeš uzdraviť. Ty si Syn Boží a Mesiáš a to, čo si konal pred 2000 rokmi konáš aj dnes,…

Pozrieť článok
Modlitba za chorých
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba za chorých

Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred…

Pozrieť článok
Detská modlitbička
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Detská modlitbička

Modlitba č. 1 Anjel boží, strážca môj, prosím Ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj. Aby som vždy ,…

Pozrieť článok
Modlitba pre deti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba pre deti

Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku, opatruj ju vo dne v noci od hriechu a od zlej moci. Dušu, telo opatruj, Anjelik, ochranca môj.  …

Pozrieť článok