Modlitba k svätému Charbelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a…

Pozrieť článok
Modlitby Matiek
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitby Matiek

(Modlitba vďakyvzdania za materstvo) Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva, za toto požehnané a dôstojné povolanie. Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,…

Pozrieť článok
Modlitba za deti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za deti

Modlitba č. 1 Drahý Bože, ďakujem ti za dar, ktorý si mi dal v mojich deťoch. Mne si zveril starostlivosť o ne, tak ťa prosím,…

Pozrieť článok
Modlitba manželov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba manželov

Modlitba č. 1 Všemohúci večný Bože, Ty si ustanovil manželstvo a nás si spojil v jeden nerozlučný celok, aby sme si spolu verne slúžili a…

Pozrieť článok
Modlitba za rodinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za rodinu

Modlitba č. 1 Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi,ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás…

Pozrieť článok
Modlitba rodičov za deti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba rodičov za deti

Modlitba č. 1 Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich…

Pozrieť článok
Modlitba otcov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba otcov

Modlitby otcov založil podľa vzoru Modlitieb matiek diakon Maurice Williams. Modlitby otcov sú stretnutia otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a podporovať sa. Sú určené…

Pozrieť článok
Modlitba matiek
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba matiek

Modlitby matiek sa začali v Anglicku v novembri 1995. Dve mamy, Veronika a jej švagriná Sandra pocítili Pánovo volanie, aby sa začali novým spôsobom modliť…

Pozrieť článok
Modlitba pred spaním
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pred spánkom

Dobrý Bože, ležím v posteli a vkladám sa do tvojich dobrotivých rúk. Daj, nech v nich nájdem útočisko plné dôvery. Spočívam v tvojom láskyplnom náručí ako dieťa v matkinom objatí….

Pozrieť článok
Ranná modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Ranná modlitba

Modlitba č. 1 Srdce moje k tebe dvíham, hneď za rána, Bože môj, ako si ma chránil v noci, tak i cez deň pri mne…

Pozrieť článok