Poznanie Boha je dôležitejšie než poznatky o Bohu.
Posted in Články rast Svetlo v sieti vzťah s Bohom zamyslenie

Poznanie Boha je dôležitejšie než poznatky o Bohu.

„A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17, 3) Naša séria zamyslení…

Pozrieť článok