Modlitba Gloria
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Gloria in excélsis Deo Sláva Bohu na výsostiach

Gloria in excélsis Deo Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam…

Pozrieť článok
Modlitba za vnútorné uzdravenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za vnútorné uzdravenie

Drahý Ježišu! Pozdravujem Ťa ! Je to zázračné ,že si prišiel ku mne. Lebo bez teba, drahý Ježiš, nemôžem nič urobiť, nemôžem sa uzdraviť ani…

Pozrieť článok
Modlitba Matky Terezy za rodinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Matky Terezy za rodinu

Nebeský Otče, vo Svätej nazaretskej rodine si nám dal vzor života. Pomôž nám, milovaný Otče, urobiť z našej rodiny nový Nazaret, kde vládne láska, pokoj a radosť. Nech je…

Pozrieť článok
Modlitba ponorenia do Kristovej krvi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba ponorenia do Kristovej krvi

Pane Ježišu, ponáram do Tvojej krvi celý deň, ktorý sa práve začína a ktorý je pre mňa darom Tvojej nekonečnej lásky. Ponáram do Tvojej krvi seba…

Pozrieť článok
Modlitba za manžela
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba manželky za manžela

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad môjho manžela a požehnaj ho. Prosím Ťa zahrň ho svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy….

Pozrieť článok
Modlitba pre tých, ktorí trpia nespavosťou, alebo majú problémy so zaspávaním pre svoje obavy
Posted in Madonna Mariánska úcta Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pre tých, ktorí trpia nespavosťou, alebo majú problémy so zaspávaním pre svoje obavy

Keď som spisoval zaujímavý príbeh obrazu Madonnina – na juhu Európy známy aj ako Panna Mária Odpočinku – našiel som túto krásnu mariánsku modlitbu, ktorá…

Pozrieť článok
Františkánska modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Františkánska modlitba

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som…

Pozrieť článok
Modlitba sv. Františka
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba sv. Františka

Rozpomeň sa svätý otec František, na všetky svoje dietky, čo trpia v nebezpečenstvách, ktorým nemôžu uniknúť. Ty dobre vieš, ako len zďaleka nasledujú tvoje šľapaje. Daj…

Pozrieť článok
Požehnanie domu a rodiny
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Požehnanie domu a rodiny

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo…

Pozrieť článok
Modlitba šoféra
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba šoféra

Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko. Nech moja cesta neznechucuje blížneho a nech nezasieva bolesť medzi tými, čo sú mi bratmi. Prosím ťa, Pane, aj…

Pozrieť článok