Zničenie vlády démona nad telom
Posted in Boh Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Odpustenie hriechov

Zničenie vlády démona nad telom

Bože, Stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a podobu, pozri na mňa, lebo som atakovaný zlosťou nečistých duchov, sužovaný…

Pozrieť článok
Modlitba proti vojne
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba proti vojne

Ó Pane, je vojna a ja nenachádzam slov. Jediné, čo môžem urobiť je, že použijem slová Františka z Assisi. A kým sa modlím túto starobylú…

Pozrieť článok
Modlitba za Ukrajinu1
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za Ukrajinu

Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle,…

Pozrieť článok
Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého

Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Trojica, zostúpia na mňa. Nech Nepoškvrnená Panna Mária, sedem archanjelov, ktorí stoja pred trónom Boha, všetky anjelské…

Pozrieť článok
Modlitba prosby k Bohu Otcovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba prosby k Bohu Otcovi

Modlitba prosby k Bohu Otcovi I. Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a krstnou milosťou si obdivuhodne obnovil…

Pozrieť článok
Prosba o príhovor svätých o ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Prosba o príhovor svätých o ochranu

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Benedikt, sv. Páter Pio, sv. Veronika Giuliani, veľká bojovníčka proti peklu a silám Zlého (môžeš doplniť svojich nebeských patrónov),…

Pozrieť článok
Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Michal, archanjel, veľké knieža nebeského vojska, aby si mi bol neustále na pomoci a svojím nebeským štítom a mečom…

Pozrieť článok
Prosba k Panne Márii o ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Základné modlitby

Prosba k Panne Márii o ochranu

Moja drahá Matka, Panna Mária, pokorne ťa prosím, aby si nado mnou, nad mojím domom, manželom/manželkou, deťmi, prácou, pracoviskom… rozprestrela svoj ochranný materinský plášť a…

Pozrieť článok
Korunka Božieho milosrdenstva
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Pre každého viera Základné modlitby

Korunka Božieho milosrdenstva

K tejto modlitbe Pán Ježiš pripojil veľké prisľúbenia, ktoré splní, ak budeme správne praktizovať úctu k Božiemu milosrdenstvu, čiže v duchu dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym. Výrazom…

Pozrieť článok
Modlitba za pokoj a ochranu pred 3. svetovou vojnou
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Stále aktuálne

Modlitba za pokoj a ochranu pred 3. svetovou vojnou

Je dobre, ak použijeme a využijeme všetko, čo by mohlo odvrátiť a ochrániť nás pred kataklizmou 3. svetovej vojny. Ak veríme v silu a moc…

Pozrieť článok