Modlitba Bolestného ruženca
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba Bolestného ruženca

Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy:   Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech…

Pozrieť článok
Ruženec oslobodenia
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Ruženec oslobodenia

Modlí sa na klasickom ruženci. Bol zostavený podľa slov Svätého písma (porov. Jn 8, 32; Lk 18, 38) Ak sa modlím za seba Na začiatku…

Pozrieť článok
Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Radostný Ruženec
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby

Radostný Ruženec

Radostný ruženec sa modlí v pondelok a v sobotu. Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy podľa troch Božských čností: Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná…

Pozrieť článok
Fatimská prosba
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Fatimská prosba

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Pozrieť článok
Modlitba Sláva Otcu (Chváloslovie)
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Sláva Otcu (Chváloslovie)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Pozrieť článok
Modlitba Zdravás (Anjelské pozdravenie)
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Zdravasʼ Mária (Anjelské pozdravenie)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás…

Pozrieť článok
Otčenáš (Modlitba Pána)
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Otčenáš (Modlitba Pána)

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš…

Pozrieť článok
Modlitba Verím v Boha
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Verím v Boha

Apoštolské vyznanie viery Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z…

Pozrieť článok
Ako sa modliť Ruženec
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby

Ako sa modliť Ruženec

Radostný ruženec sa modlí v pondelok, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v…

Pozrieť článok