Modlitba buď šťastný
Ste najšťastnejší človek, ktorý číta tento príspevok, pretože Božia milosť sa vám a vašej rodine vrátila!
Bez ohľadu na to, kedy a čo sa deje, modlitba a pohľad na Boha je všetko, čo potrebujeme.
Boh hovorí:
„Je to veľmi jednoduché: Uvažuj o mne svojím srdcom a tvoj duch bude okamžite posilnený. Budeš mať cestu, ktorú budeš praktizovať, a Ja budem viesť každý tvoj krok. Moje Slovo sa ti bude zjavovať v každom čase a na každom mieste. Nezáleží na tom, kde a kedy, ani na tom, aké nepriateľské je prostredie, spôsobím, že budeš jasne vidieť a Moje srdce sa ti zjaví, ak sa na Mňa obrátiš svojím srdcom. Takto budeš kráčať po ceste, ktorú máš pred sebou, a nikdy ju nestratíš.