Príbeh Adama a Evy

Príbeh Adama a Evy

Raz, keď bola Eva sama, prihovoril sa jej had. Povedal jej: „Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov?“ Eva mu povedala: „Nesmieme jesť ovocie iba z jedného stromu. Ak ho zjeme, zomrieme.“ Had nato povedal: „Určite nezomriete. Ak to ovocie zjete, budete ako Boh.“ Bolo to tak? Nie, bolo to klamstvo. Ale Eva mu uverila. Čím viac sa na to ovocie pozerala, tým viac ho chcela. Nakoniec z neho zjedla a dala ho aj Adamovi. Adam vedel, že ak neposlúchnu Boha, zomrú. Napriek tomu ovocie zjedol.

Ešte v ten istý deň sa Jehova opýtal Adama a Evy, prečo ho neposlúchli. Eva sa vyhovárala na hada a Adam sa zas vyhováral na Evu. Za túto neposlušnosť Jehova vyhnal Adama a Evu zo záhrady. Už nikdy sa do nej nemohli vrátiť. Ku vchodu do záhrady postavil Boh anjelov s ohnivým mečom.

Jehova povedal, že potrestaný bude aj ten, kto Evu oklamal. S Evou v skutočnosti nehovoril had. Jehova predsa nevytvoril hady, ktoré by mohli rozprávať. Namiesto hada hovoril jeden zlý anjel. Volá sa Satan Diabol. V budúcnosti ho Jehova zničí, aby už nemohol navádzať ľudí na zlé veci.

„Diabol… bol vrahom od začiatku a nestál pevne v pravde, lebo v ňom nie je pravda.“ ​(Ján 8:44, poznámka pod čiarou)

Komentáre k článku

Author: Peter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *