Modlitba za pokoj

Žijeme v časoch, kedy je pokoj nedostatkovým tovarom. Stres, zaneprázdnenosť a napätie vládnu nielen v našich uliciach, ale aj v našich domovoch. Ako sa z tohto kolotoča vymotať?

Riešením je modlitba. Iba Boh nám môže darovať pokoj, ktorý hľadáme a ktorý potrebujeme. Vyprosme si ho od neho práve v tej situácii, v ktorej sa nachádzame.

Pane,

vkladám svoje sklamané a ubolené srdce do tvojich rúk a prosím ťa, aby si ma urobil tvorcom pokoja.

P – Uvoľni moje zovreté päste, ktoré ma tak často oddeľujú nielen od teba, ale aj od mojich blížnych, a požehnaj ma otvorenými dlaňami, ktoré budú naplnené tvojimi milosťami.

O – Otvor moje oči, aby videli potreby druhých a stali sa citlivými na nespravodlivosti tohto sveta, a požehnaj ma zrakom, ktorý pochopí problémy iných.

K – Ohni moje kolená, aby som sa v pokore stala menšou než ostatní, a požehnaj ma silou uniesť kríž, ktorý ma privádza bližšie k mojej nebeskej vlasti.

O – Obmy všetky moje vnútorné orgány svojou presvätou krvou, aby moje telo slúžilo tebe na radosť a svetu na osoh, a požehnaj ma stálou prítomnosťou Ducha Svätého, ktorý je mocnejší než všetky pokušenia okolo mňa.

J – Udrž môj jazyk za zubami vo chvíľach, kedy si nedokážem pomôcť, a požehnaj ma láskavým úsmevom, ktorý vylieči každú ranu.

No hlavne, Pane, ma nauč, že pokoj nie je abstraktným pojmom, ale konkrétnym rozhodnutím, ktoré sa začína odo mňa.

Amen.